Nr 18/2020  |  15-04-2020

Zmiana ceny w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji ENERGA S.A.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 kwietnia 2020 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o podwyższeniu ceny w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku („Akcje”), ogłoszonym przez Spółkę w dniu 5 grudnia 2019 roku („Wezwanie”) z poziomu 7 PLN za jedną Akcję do wysokości 8,35 PLN za jedną Akcję.

 
Aktualna, podwyższona cena Akcji w Wezwaniu zostanie zapłacona za wszystkie akcje ENERGA S.A. objęte zapisami w całym okresie trwania Wezwania, czyli od 31 stycznia 2020 roku do 22 kwietnia 2020 roku.
 
Pełna treść komunikatu w sprawie zmiany ceny w Wezwaniu stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
 
Patrz także raporty bieżące: nr 15/2020 z dnia 26 marca 2020 roku, nr 44/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku oraz 43/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku.
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
 
Zarząd PKN ORLEN S.A.