Nr 19/2020  |  18-04-2020

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - zgoda Zarządu i Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa w związku z planowanym przejęciem kontroli kapitałowej przez PKN ORLEN S.A. nad ENERGA S.A.

​PKN ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje informację poufną, której publikacja została przez Spółkę opóźniona 17 kwietnia 2020 roku:

„PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 17 kwietnia 2020 roku Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki wyrazili zgodę na zawarcie przez Spółkę porozumienia ze Skarbem Państwa w sprawie określenia warunków oraz deklaracji dotyczących przyszłej polityki Spółki w stosunku do ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku („ENERGA”) w przypadku przejęcia przez Spółkę kontroli nad ENERGA w wyniku ogłoszonego przez Spółkę wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez ENERGA.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.