Nr 54/2020  |  24-09-2020

Zakończono realizację inwestycji budowy instalacji Polietylenu 3 w UNIPETROL RPA, s.r.o.

PKN ORLEN S.A. informuje, że zakończono realizację inwestycji budowy instalacji Polietylenu 3 („PE3”) w czeskim zakładzie produkcyjnym UNIPETROL RPA, s. r. o. w Litvinovie. UNIPETROL RPA, s. r. o. dokonał odbioru drugiej części instalacji, wytwarzającej polietylen czarny (tzw. Black Compound Line). W kwietniu 2020 roku dokonano odbioru pierwszej części instalacji, wytwarzającej polietylen naturalny (tzw. Natural Product Line).

 
Wybudowana instalacja PE3 ma docelowo wytwarzać łącznie 270 tysięcy ton polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) rocznie i zastępuje produkcję jednej z dwóch dotychczas działających jednostek produkcyjnych o mocy 120 tysięcy ton rocznie. Dzięki uruchomieniu nowej instalacji moce wytwórcze czeskiego zakładu produkcyjnego w Litvinovie wzrosną z 320 do 470 tysięcy ton polietylenu rocznie. Całkowity koszt inwestycji planowany jest na ok. 9,6 mld CZK.
 
UNIPETROL RPA, s. r. o. jest spółką należącą w 100% do UNIPETROL, a. s. PKN ORLEN posiada 100% udziału w kapitale zakładowym UNIPETROL, a. s.
 
Patrz także: raport bieżący nr 17/2020 z 1 kwietnia 2020 roku.
 
Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
 
Zarząd PKN ORLEN S.A.