Nr 44/2020  |  14-07-2020

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - rozpoczęcie procesu ukierunkowanego na przejęcie przez PKN ORLEN S.A. kontroli kapitałowej nad spółką PGNiG S.A.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje informację poufną, której publikacja została przez Spółkę opóźniona 10 lipca 2020 roku: 
„PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10 lipca 2020 roku rozpoczął proces ukierunkowany na przejęcie przez Spółkę kontroli kapitałowej nad spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 
Według założeńSpółki, pierwszym etapem przedmiotowego procesu będą negocjacje postanowień listu intencyjnego pomiędzy Spółką a Skarbem Państwa, który posiada 71,88% udziału w kapitale zakładowym spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 oraz ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku 
(rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.” 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyćna rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. 

Zarząd PKN ORLEN S.A.