Nr 4/2021  |  26-02-2021

Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących rozpoczęcia procesu nabycia 100% udziałów w Nowotna Farma Wiatrowa Sp. z o.o.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informacje poufne, których publikacja została przez Spółkę opóźniona w dniach:

- 16 lutego 2021 roku:

„PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 16 lutego 2021 roku Zarząd Spółki wyraził zgodę na udzielenie dopłaty zwrotnej do kapitału zapasowego spółki Orlen Wind 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji („Orlen Wind 3”) celem nabycia przez Orlen Wind 3 od funduszy inwestycyjnych: Taiga Inversiones Eolicas SCR SA oraz Santander Energias Renovables SCRA SA, z siedzibą w Madrycie, w Hiszpanii, 100% udziałów w spółce Nowotna Farma Wiatrowa Sp. z o.o., będącej właścicielem farm wiatrowych Kobylnica, Subkowy, Nowotna („Umowa”).

Dokonanie dopłaty do kapitału zapasowego Orlen Wind 3 wymaga zgody Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w spółce Orlen Wind 3.”

- 25 lutego 2021 roku:

„PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 25 lutego 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na udzielenie dopłaty zwrotnej do kapitału zapasowego spółki Orlen Wind 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji („Orlen Wind 3”) celem nabycia przez Orlen Wind 3 od funduszy inwestycyjnych: Taiga Inversiones Eolicas SCR SA oraz Santander Energias Renovables SCRA SA, z siedzibą w Madrycie, w Hiszpanii, 100% udziałów w spółce Nowotna Farma Wiatrowa Sp. z o.o., będącej właścicielem farm wiatrowych Kobylnica, Subkowy, Nowotna .

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w spółce Orlen Wind 3.”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.