Nr 34/2021  |  22-06-2021

Umowa na budowę kompleksu olefin w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku


PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 22 czerwca 2021 roku podpisał umowę na budowę kompleksu instalacji Olefin III („Inwestycja”) w formule EPCC (Engineering, Procurement, Construction and Commissioning) dla zakresu ISBL ze spółkami Hyundai Engineering Co., Ltd. z siedzibą w Seulu oraz Técnicas Reunidas S.A. z siedzibą w Madrycie.

Inwestycja stanowi część Programu Rozwoju Petrochemii, który został ogłoszony przez Spółkę 12 czerwca 2018 roku. Całkowity koszt Inwestycji szacowany jest na około 13,5 mld PLN. Zakończenie fazy budowy Inwestycji planowane jest na 1 kwartał 2024 roku, a uruchomienie produkcyjne Kompleksu Olefin III na początek 2025 roku. Spółka szacuje, że realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu EBITDA o ok. 1 mld PLN rocznie.

Patrz także: raport bieżący nr 27/2021 z 24 maja 2021, nr 26/2021 z 24 maja 2021 roku oraz nr 69/2018 z 12 czerwca 2018 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.