Nr 39/2021  |  30-09-2021 

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej budowy jednostki HVO w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje informację poufną, której publikacja została przez Spółkę opóźniona w dniu 27 września 2021 roku:

 

„PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 27 września 2021 roku Zarząd Spółki wyraził zgodę na realizację zadania inwestycyjnego - budowy jednostki HVO (uwodornienia olejów roślinnych) na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku („Inwestycja”). Moce produkcyjne instalacji wyniosą 300 tysięcy ton rocznie biodiesla lub biopaliwa lotniczego. Całkowity koszt Inwestycji szacowany jest na około 600 mln PLN. Zakończenie inwestycji i rozpoczęcie produkcji planowane jest w połowie 2024 roku.

 

Zarząd Spółki wyraził także zgodę na zawarcie z firmą Technik Polska Sp. z o.o. umowy na budowę jednostki HVO w formule EPC dla zakresu ISBL.

 

Realizacja Inwestycji wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki, o którą wystąpił dzisiaj Zarząd PKN ORLEN S.A.”

 

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Zarząd PKN ORLEN S.A.