Nr 41/2021  |  08-10-2021 

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zgody na realizację inwestycji „Bottom of Barrel” w zakładzie produkcyjnym ORLEN Lietuva w Możejkach

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje informację poufną, której publikacja została przez Spółkę opóźniona w dniu 21 września 2021 roku

 

„PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 21 września 2021 roku Zarząd Spółki wyraził zgodę na zawarcie z AB ORLEN Lietuva („ORLEN Lietuva”) porozumienia („Porozumienie”) w sprawie uzgodnienia kierunkowego sposobu sfinansowania zadania inwestycyjnego – budowy instalacji „Bottom of Barrel” w zakładzie produkcyjnym ORLEN Lietuva w Możejkach („Projekt”), oraz postanowił o wyrażeniu przez PKN ORLEN S.A. jako jedynego akcjonariusza ORLEN Lietuva zgody na realizację Projektu przez ORLEN Lietuva.

Całkowity koszt Projektu szacowany jest na około 641 mln EUR. W przypadku podpisania Porozumienia PKN ORLEN S.A. zadeklaruje się do sfinansowania Projektu do kwoty około 633 mln EUR.

 

Realizacja wskazanych wyżej decyzji Zarządu PKN ORLEN S.A. uwarunkowana jest zgodą Rady Nadzorczej Spółki, o którą wystąpi Zarząd PKN ORLEN S.A.”

 

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Zarząd PKN ORLEN S.A.