Nr 43/2021  |  27-10-2021 

Umowa na budowę instalacji „Bottom of Barrel” w zakładzie produkcyjnym ORLEN Lietuva w Możejkach

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 27 października 2021 roku AB ORLEN Lietuva („ORLEN Lietuva”) podpisała umowę na budowę instalacji „Bottom of Barrel” („Inwestycja”) w formule EPC (Engineering, Procurement and Construction) w zakładzie produkcyjnym ORLEN Lietuva w Możejkach ze spółką Petrofac Limited z siedzibą w Londynie.

 

Całkowity koszt Inwestycji szacowany jest na około 641 mln EUR. Zakończenie Inwestycji planowane jest do końca 2024 roku. Szacuje się, że po zrealizowaniu Inwestycji zysk operacyjny EBITDA ORLEN Lietuva może wzrosnąć o ok. 68 mln EUR rocznie.

 

Patrz także: raport bieżący nr 42/2021 z 8 października 2021 oraz nr 41/2021 z 8 października 2021 roku.

 

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Zarząd PKN ORLEN S.A.