Nr 49/2021  |  15-12-2021 

Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących inwestycji w ORLEN Południe S.A.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje informacje poufne, których publikacja została przez Spółkę opóźniona:

 

- 7 grudnia 2021 roku:

 

„PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 7 grudnia 2021 roku Zarząd Spółki wyraził zgodę na zawarcie z ORLEN Południe S.A. („ORLEN Południe”) porozumienia („Porozumienie”) w sprawie uzgodnienia kierunkowego sposobu sfinansowania zadań inwestycyjnych: „Projektu i budowy linii produkcji i destylacji UCO FAME” oraz „Budowy kompleksu instalacji do produkcji bioetanolu II generacji (B2G)” – „Projekt B2G”. Postanowił także o wyrażeniu przez PKN ORLEN S.A., jako jedynego akcjonariusza ORLEN Południe, zgody na realizację przez ORLEN Południe Projektu B2G.

 

Realizacja wskazanych wyżej decyzji Zarządu PKN ORLEN S.A. uwarunkowana jest zgodą Rady Nadzorczej Spółki, o którą wystąpi Zarząd PKN ORLEN S.A.”

 

- 14 grudnia 2021 roku:

 

„PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 14 grudnia 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na zawarcie przez Spółkę z ORLEN Południe S.A. („ORLEN Południe”) porozumienia („Porozumienie”) w sprawie uzgodnienia kierunkowego sposobu sfinansowania zadań inwestycyjnych: „Projektu i budowy linii produkcji i destylacji UCO FAME” oraz „Budowy kompleksu instalacji do produkcji bioetanolu II generacji (B2G)”.”

 

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Zarząd PKN ORLEN S.A.