Nr 53/2021  |  20-12-2021 

Nowy termin zakończenia inwestycji rozbudowy zdolności produkcyjnych nawozów w ANWIL S.A.

PKN ORLEN S.A. informuje, że w dniu 20 grudnia 2021 roku weszły w życie warunki porozumienia zawartego w formie Memorandum of Understanding („MoU”) pomiędzy ANWIL S.A. oraz Tecnimont S.p.A., na mocy którego zostanie przygotowany aneks do umowy z Tecnimont S.p.A. z 28 czerwca 2019 roku dotyczącej projektowania, dostaw oraz budowy w systemie „pod klucz” instalacji granulacji w ANWIL S.A. we Włocławku („Aneks do Umowy”). Główne postanowienia MoU, które docelowo mają być zaimplementowane w Aneksie do Umowy, przewidują zmianę daty zakończenia budowy instalacji granulacji w ANWIL S.A. na koniec roku 2022, a oddanie jej do użytkowania do końca stycznia 2023 roku.

 

Umowa z Tecnimont S.p.A. stanowi jedną z trzech najważniejszych umów zawartych w ramach rozbudowy zdolności produkcyjnych nawozów w ANWIL S.A. 

 

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ANWIL S.A.

 

Patrz także: raport bieżący nr 52/2021 z 20 grudnia 2021 roku, nr 36/2019 z 12 września 2019 roku, nr 30/2019 z 28 czerwca 2019 roku, nr 9/2019 z 24 kwietnia 2019 roku oraz nr 107/2018 z 14 grudnia 2018 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.