Nr 8/2022  |  01-03-2022  |  1:32 

Umowy na budowę kompleksu instalacji do produkcji bioetanolu drugiej generacji w zakładzie produkcyjnym ORLEN Południe

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że ORLEN Południe S.A. („ORLEN Południe”) podpisała umowy na budowę kompleksu instalacji do produkcji bioetanolu II generacji (B2G) w formule EPC (Engineering, Procurement and Construction) w zakładzie produkcyjnym ORLEN Południe w Jedliczu („Kompleks B2G”).

W ramach Kompleksu B2G powstanie instalacja główna do produkcji bioetanolu oraz elektrociepłownia i infrastruktura pomocnicza.

Generalnym wykonawcą głównej instalacji B2G, o rocznej wydajności 25 tys. ton, będzie ZARMEN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nakłady inwestycyjne na instalację B2G wyniosą ok. 550 mln PLN.

Wykonawcą elektrociepłowni biomasowej będzie Valmet Technologies Oy z siedzibą w Espoo w Finlandii. Nakłady inwestycyjne na elektrociepłownię wyniosą ok. 170 mln PLN.

Na potrzeby Kompleksu B2G w kolejnym etapie powstanie również biogazownia.

Całkowita wartość nakładów inwestycyjnych na wybudowanie kompleksu B2G szacowana jest na około 1,12 mld PLN. Zakończenie budowy planowane jest do końca 2024 roku.

Patrz także: raport bieżący nr 50/2021 z 15 grudnia 2021 oraz nr 49/2021 z 15 grudnia 2021 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.