Nr 17/2022  |  17-05-2022  |  12:58 

Umowa na budowę nowej jednostki Wytwórni Tlenu i Azotu III w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 17 maja 2022 roku podpisał z Linde GmbH, Linde Engineering umowę na budowę nowej jednostki Wytwórni Tlenu i Azotu III na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku („Inwestycja”) w formule EPC (Engineering, Procurement and Construction) dla zakresu ISBL. Nowa jednostka będzie produkowała rocznie 38 500 Nm3/h tlenu oraz 75 000 Nm3/h azotu. Realizacja Inwestycji jest niezbędna z uwagi na konieczność zabezpieczania tlenu gazowego i azotu gazowego dla nowego, budowanego kompleksu instalacji Olefin III oraz innych instalacji w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. Dodatkowo, w wyniku realizacji inwestycji poszerzony zostanie portfel oferowanych produktów o wysokomarżowe gazy ciekłe oraz osiągnięte zostaną oszczędności z tytułu poprawy efektywności operacyjnej i procesowej.

Całkowity koszt Inwestycji szacowany jest na około 760 mln PLN. Zakończenie inwestycji planowane jest na początek 2025 roku.

Patrz także: raport bieżący nr 16/2022 z 17 maja 2022 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.