Nr 68/2022  |  07-10-2022  |  15:56

Nowy termin zakończenia inwestycji rozbudowy zdolności produkcyjnych nawozów w ANWIL S.A.

PKN ORLEN S.A. informuje, że 7 października 2022 roku weszły w życie warunki porozumienia zawartego w formie Memorandum of Understanding („MoU”) pomiędzy ANWIL S.A. oraz Tecnimont S.p.A, na mocy którego zostanie przygotowany aneks do umowy z Tecnimont S.p.A. z 28 czerwca 2019 roku dotyczącej projektowania, dostaw oraz budowy w systemie „pod klucz” instalacji granulacji w ANWIL S.A. we Włocławku („Aneks do Umowy”). Główne postanowienia MoU, które docelowo mają być zaimplementowane w Aneksie do Umowy, przewidują zmianę daty zakończenia budowy instalacji granulacji w ANWIL S.A. na koniec czerwca 2023 roku, a oddanie jej do użytkowania na koniec lipca 2023 roku. Umowa z Tecnimont S.p.A. stanowi jedną z trzech najważniejszych umów zawartych w ramach rozbudowy zdolności produkcyjnych nawozów w ANWIL S.A. 

Ponadto, niesprzyjające warunki makroekonomiczne w jakich realizowana jest inwestycja, wpływają nie tylko na wydłużenie okresu zakończenia inwestycji, ale także na budżet inwestycji, który szacowany jest aktualnie na ok. 1,7 mld PLN.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ANWIL S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 67/2022 z 7 października 2022 roku, nr 53/2021 z 20 grudnia 2021 roku, nr 52/2021 z 20 grudnia 2021 roku, nr 36/2019 z 12 września 2019 roku, nr 30/2019 z 28 czerwca 2019 roku, nr 9/2019 z 24 kwietnia 2019 roku oraz nr 107/2018 z 14 grudnia 2018 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.