Nr 70/2022  |  27-10-2022  |  11:59

Moody’s Investors Service podwyższył ocenę kredytową dla PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 27 października 2022 roku agencja ratingowa Moody’s Investors Service (“Agencja”) podwyższyła rating PKN ORLEN S.A. z dotychczasowego poziomu Baa1 do A3 i potwierdziła podstawową ocenę kredytową Spółki na poziomie baa2.

 

Agencja podwyższyła także rating z poziomu Baa1 do A3 dla ustanowionego przez PKN ORLEN S.A. programu emisji średnioterminowych Euroobligacji do kwoty 5.000.000.000 EUR („Program EMTN”).

 

Jednocześnie Agencja podwyższyła rating z poziomu Baa1 do A3 euroobligacji:

- o wartości 500 mln EUR zapadających w 2028 roku, wyemitowanych przez PKN ORLEN S.A. w ramach Programu EMTN, oraz

- o wartości 750 mln EUR zapadających w 2023 roku, wyemitowanych przez ORLEN Capital AB oraz gwarantowanych przez PKN ORLEN S.A.

 

Perspektywa wszystkich podwyższonych dzisiaj ratingów została zmieniona z pozytywnej na stabilną.

 

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Capital AB.

 

Patrz także: raport bieżący nr 48/2022 z 18 sierpnia 2022 roku, nr 23/2021 z 13 maja 2021 roku oraz nr 49/2017 z 13 kwietnia 2017 roku.

 

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.