Nr 77/2022  |  09-11-2022  |  21:23

Fitch Ratings podwyższył ocenę kredytową dla PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 9 listopada 2022 roku agencja ratingowa Fitch Ratings („Agencja”) podwyższyła długoterminowy rating („Long-Term Issuer Default Rating”) PKN ORLEN S.A. z dotychczasowego poziomu „BBB-” do „BBB+” z perspektywą stabilną. Podwyższenie ratingu jest wynikiem finalizacji procesu połączenia PKN ORLEN S.A. z PGNiG S.A., a także zakończenia wcześniejszych transakcji Spółki z zakresu fuzji i przejęć.

 

W związku ze zmianą długoterminowego ratingu dla Spółki Agencja dokonała podwyższenia także pozostałych ocen ratingowych dla Spółki i jej zadłużenia:

• krótkoterminowy rating Spółki („Short-Term Issuer Default Rating”) z poziomu “F3” do “F2”

• długoterminowy rating Spółki w walucie krajowej („Local Currency Long-Term Issuer Default Rating”) z poziomu „BBB-” do „BBB+”

• krótkoterminowy rating Spółki w walucie krajowej („Local Currency Short -Term Issuer Default Rating”) z poziomu “F3” do “F2”

• krajowy długoterminowy rating („National Long-Term”) z poziomu “A(pol)” do “AA+(pol)”

• rating dla ustanowionego przez PKN ORLEN S.A. programu emisji średnioterminowych Euroobligacji do kwoty 5.000 mln EUR oraz emisji Euroobligacji o wartości 500 mln EUR zapadającej w 2028 roku („senior unsecured Long Term”)z poziomu „BBB-” do „BBB+”

• rating dla emisji Euroobligacji o wartości 750 mln EUR zapadającej w 2023 roku, wyemitowanej przez ORLEN Capital AB (publ) oraz gwarantowanej przez PKN ORLEN S.A. („senior unsecured Long Term”)) z poziomu „BBB-” do „BBB+”

• krajowy rating emisji obligacji detalicznych seria B zapadającej w grudniu 2022 roku („senior unsecured National Long-Term”) z poziomu “A(pol)” do “AA+(pol)”.

 

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Zarząd PKN ORLEN S.A.