Nr 89/2022  |  12-12-2022  |  20:36

Decyzje inwestycyjne dotyczące zagospodarowania złóż ropy naftowej i gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

PKN ORLEN S.A. („Spółka”, „PKN ORLEN”) informuje, że w dniu 12 grudnia 2022 roku LOTOS Exploration & Production Norge AS („LOTOS Norge”) wraz z partnerami: Aker BP ASA („Aker BP”) oraz Equinor Energy AS (“Equinor”) podjęli ostateczną decyzję inwestycyjną w zakresie zagospodarowania pakietu złóż ropy naftowej i gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym: North of Alvheim oraz Fulla (w ramach „Projektu NOAKA”). Udział LOTOS Norge w tym pakiecie wynosi 12,3%, a operatorem na tych złożach jest AkerBP. 

Zaangażowanie kapitałowe LOTOS Norge w realizację Projektu NOAKA będzie proporcjonalne do udziału części złóż North of Alvheim oraz Fulla i wyniesie do 2,3 mld NOK, a zasoby wydobywalne przypadające na udział LOTOS Norge szacowane są na ok. 39 mln boe. 

 

Ponadto w dniu 12 grudnia PGNiG Upstream Norway AS („PGNiG Norway”) wraz z partnerami: Aker BP ASA („Aker BP”), Equinor oraz WintershalDEA podjęli ostateczną decyzję inwestycyjną w zakresie zagospodarowania złóż ropy naftowej i gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym: Fenris (udział PGNiG Norway wynosi 22,2%), Ørn (udział PGNiG Norway wynosi 40,0%) oraz Alve Nord (udział PGNiG Norway wynosi 11,9%). Na wszystkich wskazanych złożach operatorem jest Aker BP, a łączne zasoby wydobywalne przypadające na udział PGNiG Norway szacowane są na 65,3 mln boe. Zaangażowanie kapitałowe PGNiG Norway w realizację projektów Fenris, Ørn i Alve Nord będzie proporcjonalne do udziału tej spółki w poszczególnych złożach i wyniesie w sumie ok. 2,8 mld NOK.

 

Uruchomienie wydobycia węglowodorów z obydwu projektów planowane jest na 2027 rok. Warunkiem rozpoczęcia prac jest zatwierdzenie planów zagospodarowania i eksploatacji przez norweski Parlament. PKN ORLEN posiada 100% udziałów w LOTOS Norge i w PGNiG Norway.

Raport sporządzono na podstawie: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Zarząd PKN ORLEN S.A.