Nr 92/2022  |  30-12-2022  |  14:55

Informacja w sprawie łącznej kwoty rekompensat otrzymanych przez PGNiG Obrót Detaliczny z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny w 2022 r.

PKN ORLEN S.A. informuje, że w wyniku otrzymania w dniu 30 grudnia 2022 r. kolejnej transzy z tytułu rekompensaty z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu („Rekompensata”), spółka zależna PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. („PGNiG Obrót Detaliczny”) otrzymała w okresie od 7 marca do 30 grudnia 2022 r. łącznie 7,934 mld zł z tytułu Rekompensaty.

 

PGNiG Obrót Detaliczny jest jednym z podmiotów uprawnionych do otrzymania wyżej wymienionej Rekompensaty.

 

Patrz także: Raporty bieżące spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. nr: 13/2022 z dnia 7 marca 2022 r., 20/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r., 44/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 r. oraz 55/2022 z dnia 29 września 2022 r.

 

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Zarząd PKN ORLEN S.A.