Nr 30/2022  |  14-07-2022  |  13:29 

Nowy termin realizacji budowy instalacji Visbreakingu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 14 lipca 2022 roku podpisał ze spółką KTI Poland S.A. aneks do umowy o projektowanie, dostawy oraz budowę w systemie „pod klucz” Instalacji Visbreakingu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. Na podstawie aneksu przesunięto termin realizacji inwestycji z końca 2022 roku na połowę roku 2023.

Patrz także raporty bieżące: nr 7/2020 z 5 lutego 2020 roku, nr 6/2020 z 5 lutego 2020 roku, nr 42/2019 z 28 listopada 2019 roku, nr 41/2019 z 28 listopada 2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.