Nr 49/2022  |  23-08-2022  |  14:18

Tymczasowe wstrzymanie produkcji nawozów azotowych w ANWIL S.A.

PKN ORLEN S.A. informuje, że w związku z bezprecedensowym i rekordowym wzrostem cen gazu ziemnego w Europie, spółka ANWIL S.A. podjęła decyzję o tymczasowym wstrzymaniu  produkcji nawozów azotowych. ANWIL S.A. na bieżąco monitoruje sytuację na rynku surowców. Jak tylko warunki makroekonomiczne na rynku gazu ulegną stabilizacji produkcja zostanie wznowiona.

 

W trakcie postoju linii produkcyjnych, ANWIL S.A. będzie realizował prace remontowe i inwestycyjne.

 

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ANWIL S.A.

 

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.