Nr 55/2022  |  29-08-2022  |  09:30

Wznowienie produkcji nawozów azotowych w ANWIL S.A.

PKN ORLEN S.A. informuje, że w trosce o zagwarantowanie bezpieczeństwa żywnościowego kraju oraz ochrony zdrowia w Polsce, pomimo trudnych warunków makroekonomicznych, spółka ANWIL S.A. podjęła decyzję o wznowieniu produkcji nawozów azotowych.

 

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ANWIL S.A.

 

Patrz także: raport bieżący nr 49/2022 z 23 sierpnia 2022 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.