Nr 10/2023  |  28-02-2023  |  13:21

Aktualizacja strategii Grupy Kapitałowej ORLEN do 2030 roku wraz z nową polityką dywidendową i wstępną rekomendacją wypłaty dywidendy za 2022 rok

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) ogłasza aktualizację strategii Grupy Kapitałowej ORLEN do 2030 roku („Strategia”).

Pełna treść raportu bieżącego wraz z załącznikiem (prezentacją) znajduje się pod poniższymi linkami:

 

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Zarząd PKN ORLEN S.A.