Nr 20/2023  |  27-04-2023  |  15:24

Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. powołała członków Zarządu Spółki na nową wspólną kadencję

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2023 roku powołała do Zarządu PKN ORLEN S.A. następujące osoby:

-      Pana Armena Konrada Artwicha na stanowisko Członka Zarządu,

-      Pana Adama Buraka na stanowisko Członka Zarządu,

-      Panią Patrycję Klarecką na stanowisko Członka Zarządu,

-      Pana Krzysztofa Nowickiego na stanowisko Członka Zarządu,

-      Pana Roberta Perkowskiego na stanowisko Członka Zarządu,

-      Pana Michała Roga na stanowisko Członka Zarządu,

-      Pana Piotra Sabata na stanowisko Członka Zarządu,

-      Pana Jana Szewczaka na stanowisko Członka Zarządu,

-      Panią Iwonę Waksmundzką- Olejniczak na stanowisko Członka Zarządu,

-      Pana Józefa Węgreckiego na stanowisko Członka Zarządu,

na wspólną kadencję Zarządu rozpoczynającą się w dniu następnym po dniu wygaśnięcia obecnie trwającej wspólnej kadencji Zarządu Spółki, czyli po dniu odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2022 rok.

Wszystkie powołane dzisiaj osoby pełnią funkcje Członków Zarządu PKN ORLEN S.A. w obecnej kadencji.

Pan Armen Konrad Artwich

 

Pan Armen Konrad Artwich jest Członkiem Zarządu PKN ORLEN od 1 września 2018 roku.

Armen Konrad Artwich jest radcą prawnym. Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia z zakresu finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej. Studiował także prawo spółek i prawo handlowe na University of Sheffield, School of Law. Aplikację radcowską ukończył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Od stycznia do sierpnia 2018 roku dyrektor Departamentu Prawnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wcześniej, w latach 2016–2018, jako zastępca dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju odpowiadał m.in. za projekty legislacyjne z obszaru prawa gospodarczego oraz za nadzór merytoryczny nad Głównym Urzędem Miar oraz Polskim Centrum Akredytacji. Jednocześnie w latach 2016–2018 członek Komisji Nadzoru Finansowego (przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki).

W latach 2011–2016 zatrudniony w Obszarze Prawnym Banku Zachodniego WBK S.A., gdzie odpowiadał za obsługę prawną bankowości inwestycyjnej w Pionie Global Banking & Markets. Absolwent XVIII Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Za działalność pro publico bono odznaczony m.in. Złotym Krzyżem

Zasługi i nagrodą Fundacji Polcul.

Pełni także funkcję Przewodniczącego Rady Grupy Kapitałowej ORLEN.

Pan Adam Burak

Pan Adam Burak jest Członkiem Zarządu od lutego 2020 roku. W Grupie ORLEN odpowiada za realizację skonsolidowanej strategii komunikacyjnej w obszarze komunikacji korporacyjnej i marketingowej, w tym także za rozwój kanałów komunikacji digitalowej w Polsce i na rynkach zagranicznych. Wcześniej, od lutego 2018 pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Komunikacji Korporacyjnej, nadzorując realizację strategii komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej Grupy ORLEN oraz budowę struktur i modelu biznesowego agencji mediowej powołanej we współpracy z PZU S.A.

Jest absolwentem stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, studiów podyplomowych w WSE im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie na kierunku dziennikarstwo i Public Relations, posiada również tytuł MBA.

Wcześniej związany z branżą paliwowo-energetyczną oraz sektorem finansowym. Pełnił m.in. funkcję dyrektora komunikacji i marketingu w największych polskich spółkach, takich jak Grupa Energa, Grupa LOTOS czy PZU S.A, tworząc i wdrażając strategię komunikacji korporacyjnej, marketingowej i sponsoringowej.

Posiada również szerokie doświadczenie w marketingu sportowym i dziennikarstwie. W latach 2012–2016 pełnił funkcję dyrektora ds. marketingu i PR oraz rzecznika prasowego Stadionu Wrocław, natomiast w latach 2008–2012 jako dziennikarz związany był z telewizją Polsat. Pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej

w UNIPETROL A.S., ORLEN Południe S.A. Obecnie Członek Rady Nadzorczej w PZU Zdrowie S.A.

Adam Burak jest członkiem kapituły programu 50 Kreatywnych w Biznesie magazynu BRIEF oraz prelegentem Kongresu Profesjonalistów Public Relations, w latach 2019 i 2020 był także jurorem branżowego konkursu Złote Spinacze.

 

Pani Patrycja Klarecka

Pani Patrycja Klarecka jest Członkiem Zarządu PKN ORLEN od 24 czerwca 2018 roku. Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w zakresie polityki gospodarczej i strategii przedsiębiorstw. Jako Członek Zarządu PKN ORLEN odpowiada m.in. za sprzedaż i rozwój sieci detalicznej. Ponadto nadzoruje działalność CSR, obszar IT oraz bezpieczeństwo infrastruktury i informacji.

W latach 2016–2018 pełniła funkcję prezesa PARP, największej w Polsce agencji rządowej działającej na rzecz rozwoju MŚP.

Ma doświadczenie zawodowe w sektorach: finansowym, medialnym i edukacyjnym, w tym na stanowiskach menedżerskich w takich spółkach, jak: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (2014–2016), Bank Zachodni WBK (2010–2014), Telewizja Polska (2004–2010), PZU (2002–2004). Wcześniej pracowała m.in. jako wykładowca w Wyższej Szkole Dziennikarskiej w Warszawie i jako konsultant w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Była przewodniczącą Rady Nadzorczej spółki ORLEN Deutschland GmbH (2018–2019), członkinią rad nadzorczych: Fundacji GPW i IAB Polska oraz członkinią zarządu Fundacji Charytatywnej PZU. Reprezentowała TVP w Crossmedia Group przy Europejskiej Unii Nadawców.

Pan Krzysztof Nowicki

Pan Krzysztof Nowicki jest Członkiem Zarządu PKN ORLEN od 1 września 2022 roku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył także studia podyplomowe w zakresie prawa spółek na Uniwersytecie Łódzkim.

Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Laureat nagrody MANAGER AWARD 2018.

Był założycielem i wspólnikiem zarządzającym kancelarii specjalizującej się w obszarze prawa pracy, cywilnego i administracyjnego. W roku 2010 został dyrektorem Departamentu Prawnego w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, a następnie wiceprezesem zarządu do spraw korporacyjnych i zarządzania majątkiem. W 2016 roku objął stanowisko prezesa Zarządu LOTOS Oil. W latach 2018–2020 dodatkowo pełnił funkcję dyrektora do spraw korporacyjnych Grupy LOTOS S.A., od roku 2020 dyrektor ds. strategii i relacji inwestorskich Grupy LOTOS S.A. Był także przewodniczącym Rady Nadzorczej LOTOS Asfalt, LOTOS Infrastruktura oraz RCEkoenergia. Od stycznia 2021 roku do końca lipca 2022 roku był wiceprezesem zarządu ds. fuzji i przejęć Grupy LOTOS S.A.

Pan Robert Perkowski

Pan Robert Perkowski jest Członkiem Zarządu PKN ORLEN od 3 listopada 2022 roku. Menedżer, samorządowiec i doktor nauk ekonomicznych. Przewód doktorski zrealizował w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Absolwent Wydziału Marketingu i Zarządzania oraz Wydziału Finansów i Bankowości w Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe z Analityki Zarządzania w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych poruszających tematykę wirtualizacji przedsiębiorstw.

Od 18 marca 2019 roku Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGNiG. Ekonomista o wieloletnim doświadczeniu zarządczym w różnorodnych instytucjach. W latach 2019–2020 pełnił funkcję Członka Zarządu w PGNiG Upstream Norway AS. W 2019 roku był Członkiem Rady Nadzorczej w INOVA Centrum Innowacji Technicznych. Z kolei w latach 2006–2018 piastował urząd Burmistrza Miasta Ząbki, a od 2017 roku zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Związku Samorządowców Polskich. Przedtem, od 2002 roku pracował w Resorcie Sprawiedliwości, gdzie odpowiadał za plany finansowe w zakresie płac Służby Więziennej. Świadczył także usługi szkoleniowe oraz piastował inne funkcje publiczne.

Robert Perkowski pełni również następujące funkcje: Przewodniczącego Rady Nadzorczej w konsorcjum Krajowa Grupa Spożywcza, Członka Rady Nadzorczej EuRoPol GAZ, Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa, Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG Gaz TUW.

Pan Michał Róg

Pan Michał Róg jest Członkiem Zarządu PKN ORLEN od 1 września 2018 roku. Sprawuje nadzór nad obszarami: handlu hurtowego produktami rafineryjnymi, handlu produktami petrochemicznymi, logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i zakupów. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz Canadian International Management Institute and Harvard Business School. Ukończył Program Executive MBA organizowany przez Politechnikę Krakowską i Central Connecticut State University.

Ma ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w firmie TELE-FONIKA KABLE S.A., gdzie pracował jako: Wiceprezes ds. Sprzedaży – Sektor Dystrybucja i Energetyka, Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Produktu Średnich i Wysokich Napięć, Dyrektor ds. Sprzedaży na Rynku Bałkańskim, Dyrektor ds. Handlu Krajowego, Dyrektor Biura Rynku Krajowego.

Od marca 2018 do sierpnia 2018 roku był Członkiem Zarządu ds. Handlowych ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Od kwietnia do sierpnia 2018 roku sprawował również funkcję Członka Zarządu Paramo a.s. z siedzibą w Pardubicach w Czechach.

Od 1 grudnia 2020 roku pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Energa S.A., rezygnując z niej z upływem dnia 22 lutego 2023 roku.

Pan Piotr Sabat

Pan Piotr Sabat jest Członkiem Zarządu PKN ORLEN od 1 marca 2022 roku. Sprawuje nadzór nad obszarami realizacji inwestycji majątkowych, rozwoju technologii, techniki.

Z wykształcenia prawnik i ekonomista z doświadczeniem zawodowym obejmującym różne obszary zarządcze i nadzorcze przedsiębiorstw i funkcje m.in. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Członka Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Mostostal Płock S.A., Dyrektora ds. Prawnych w strukturze corporate FM Logistic z odpowiedzialnością za obsługę prawną, ubezpieczeniową, zarządzanie ryzykiem oraz bezpieczeństwem, szefa działu prawnego GEFCO Group na Polskę.

Absolwent studiów prawniczych na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, studiów doktoranckich z prawa w INP Polskiej Akademii Nauk, studiów doktoranckich z ekonomii w INE Polskiej Akademii Nauk, studiów Executive MBA – wspólny program INE PAN oraz Vienna Institute for International Economic Studies w Wiedniu (WIIW), studiów podyplomowych z zarządzania i audytu na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiów podyplomowych z windykacji należności w Szkole Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych z negocjacji i mediacji na Uniwersytecie SWPS.

Posiada również doświadczenie dydaktyczne zdobyte w związku z prowadzeniem zajęć na studiach MBA w Collegium Humanum – Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie oraz w Akademii Sztuki Wojennej, a także na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa w Warszawie.

Pan Jan Szewczak

Pan Jan Szewczak jest prawnikiem, analitykiem gospodarczym i ekspertem z zakresu finansów, prawa finansowego, bankowości oraz makroekonomii.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studium doktoranckie w Zakładzie Finansów i Prawa Finansowego. Odbył również staże naukowe w Amsterdamie i Pradze. Przez wiele lat był pracownikiem naukowym i wykładowcą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej (Vistula). Ma bogate doświadczenie w sektorze finansowym. Zasiadał w Zarządzie Spółki PZU Tower, był głównym ekonomistą Kasy Krajowej SKOK, a także posłem VIII kadencji Sejmu RP, przewodniczącym Podkomisji Stałej ds. Instytucji Finansowych oraz wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Finansów Publicznych i członkiem Komisji Cyfryzacji.

Jest publicystą ekonomicznym i autorem wielu opinii oraz ekspertyz dotyczących procesów gospodarczych i przekształceń własnościowych. W kręgu jego zainteresowań znajduje się historia gospodarcza oraz procesy prywatyzacyjne w Polsce i za granicą.

Pani Iwona Waksmundzka-Olejniczak

Pani Iwona Waksmundzka-Olejniczak jest Członkiem Zarządu PKN ORLEN od 3 listopada 2022 roku. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami i strukturami korporacyjnymi, w szczególności w sektorze energetycznym, w tym oil&gas oraz w sektorze bankowym. Dysponuje dogłębną wiedzą w zakresie zasad funkcjonowania rynku kapitałowego, corporate governance, zarządzania dużymi projektami oraz budowania i wdrażania strategii spółek.

Od 9 kwietnia 2022 roku Prezes Zarządu PGNiG. Dzięki podjętym przez nią działaniom PGNiG podpisało szereg kontraktów z dostawcami gazu z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego, w tym długoterminowy kontrakt z Equinor na kupno 2,4 mld m sześc. gazu rocznie. Nadzorowała proces połączenia PGNiG z PKN ORLEN, który doprowadziła do finalizacji zgodnie z przyjętym harmonogramem. Proces był realizowany z poszanowaniem interesów wszystkich interesariuszy i w pełnym dialogu ze stroną społeczną, czego efektem było podpisanie przez PGNiG, PKN ORLEN i związki zawodowe w PGNiG porozumienia potwierdzającego uprawnienia pracowników Spółki po fuzji.

Od 16 lipca 2021 roku do 8 kwietnia 2022 roku pełniła funkcję Prezesa Zarządu ENERGA, spółki należącej do Grupy ORLEN. Nadzorowała całą Grupę Kapitałową Energa oraz kluczowe projekty inwestycyjne. Koordynowała wdrażanie nowej strategii Grupy Energa ze szczególnym uwzględnieniem celów transformacji

energetycznej oraz procesem integracji z Grupą ORLEN.

Z PKN ORLEN związana od lutego 2018 roku, gdzie najpierw jako Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, a następnie od lutego 2019 roku jako Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich była odpowiedzialna m.in. za opracowanie i realizację strategii PKN ORLEN, strategii dekarbonizacji, strategii wodorowej oraz nadzór nad realizacją projektów strategicznych w całej grupie kapitałowej. Była autorką pierwszego na polskim rynku kapitałowym programu lojalnościowego dla inwestorów indywidualnych „ORLEN w portfelu”.

Pan Józef Węgrecki

Pan Józef Węgrecki jest Członkiem Zarządu PKN ORLEN S.A. od 23 marca 2018 roku. W okresie od 5 lutego do 23 marca 2018 roku był Członkiem Rady Nadzorczej delegowanym do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Inwestycji i Zakupów PKN ORLEN.

Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – Wydział Maszyn Górniczo-Hutniczych.Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

W latach 1978–1990 pracował w Zakładzie Remontowym Energetyki Kraków, gdzie pełnił funkcję Dyrektora ds. Technicznych (Członka Zarządu). Następnie w latach 1990–1993 w Spółce Pracowniczej REMAK Opole na stanowisku Wiceprezesa spółki. Od kwietnia 1993 do czerwca 2017 roku pełnił funkcję Prezesa, Członka Zarządu Spółki REMAK – KRAK Sp. z o.o. W 2017 roku został mianowany Wiceprezesem Zarządu w spółce ENERGA Wytwarzanie S.A., gdzie odpowiadał za zarządzanie w zakresie eksploatacji turbin wodnych, wiatrowych, farm fotowoltaicznych, kogenerację, elektrownie węglowe oraz działalność w zakresie innowacji, pozyskiwania dla spółki aktywów ciepłowniczych i wyznaczania kierunków rozwoju. Od 5 lutego 2018 roku delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Inwestycji i Zakupów w PKN ORLEN S.A., po czym w kwietniu został powołany na Członka Zarządu ds. Operacyjnych.

Interesuje się monitorowaniem i analizą najnowszych rozwiązań technicznych w zakresie energetyki – alternatywnymi źródłami energii i możliwościami ich wdrażania w przemyśle. Jest odznaczony: Galicyjską Wielką Nagrodą Budownictwa za wkład w rozwój budownictwa; Odznaką Honorową za zasługi dla budownictwa; Złotym Medalem za długoletnią służbę; Odznaką Honoris Gratia – za działalność charytatywno-społeczną, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Każdy z powołanych Członków Zarządu złożył pisemne oświadczenie, że nie wykonuje innej działalności będącej konkurencyjną wobec PKN ORLEN S.A., ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. 

Powołani oświadczyli również, że nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1500 z późn. zm.).

 

 

Raport sporządzono na podstawie § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

 

Zarząd PKN ORLEN S.A.