Nr 33/2023  |  04-07-2023  |  10:51

ORLEN S.A. podpisał umowę, w wykonaniu której przejmie sieć stacji paliw w Austrii

ORLEN S.A. („Spółka”, „ORLEN”) informuje, że 4 lipca 2023 roku Spółka zawarła z Doppler Beteiligungs GmbH z siedzibą w Wels, Austria umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce Doppler Energie GmbH z siedzibą w Wels, Austria („Doppler Energie”) („Umowa”). 

Doppler Energie jest operatorem austriackiej sieci stacji paliw działających pod marką Turmöl. W wykonaniu Umowy Grupa ORLEN przejmie 266 stacji paliw zlokalizowanych w Austrii. Dzięki transakcji ORLEN rozpocznie swoją działalność na nowym rynku handlu detalicznego, co jest zgodne z planami rozwoju sieci detalicznej zapowiadanymi w strategii Spółki do 2030 roku. Warunki Umowy (w tym zasady płatności oraz rozliczenia ceny) nie różnią się od warunków stosowanych powszechnie w tego typu umowach.

Zamknięcie transakcji nastąpi po spełnieniu się warunków określonych w Umowie, w tym otrzymaniu zgód odpowiednich urzędów antymonopolowych i planowane jest na przełomie 2023 i 2024 roku.

 

Raport sporządzono na podstawie: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Zarząd ORLEN S.A.