O firmie

Odpowiedzialność

Napędzamy przyszłość. Odpowiedzialnie. To credo wytycza drogę do nadrzędnego celu Grupy ORLEN – sprawiedliwej i zrównoważonej transformacji energetycznej. Zdajemy sobie sprawę, że jego osiągnięcie wymaga otwartego dialogu i odpowiedzialności wobec wszystkich grup interesariuszy. Dlatego fundamentem naszego długofalowego rozwoju, zapisanego w strategii ORLEN2030, jest zrozumienie i skuteczne odpowiadanie na potrzeby całego otoczenia. Kluczowe działania na rzecz społeczeństwa, ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, klasyfikujemy zgodnie z globalnymi celami zrównoważonego rozwoju.


Czysta i dostępna energia

Konsekwentnie budujemy pozycję lidera transformacji energetycznej w Europie Środkowej, z największym portfelem odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł energii. W ramach realizacji strategii neutralności emisyjnej, do 2030 roku zredukujemy emisje w sektorze energetycznym o 33% CO2/MWh.

Zrównoważone miasta i społeczności

Realizujemy programy grantowe i stypendialne dla członków lokalnych społeczności. Wspieramy wyrównywanie szans w edukacji i zwiększamy dostęp do opieki zdrowotnej. Dbamy o jakość powietrza w mieście, w którym znajduje się nasz największy zakład produkcyjny, dostarczając ciepło technologiczne do miejskiej sieci oraz inwestując w infrastrukturę rowerów miejskich.

Inwestujemy w technologię magazynowania, transportowania i dystrybucji paliwa wodorowego. W ramach realizacji strategii wodorowej podpisaliśmy listy intencyjne na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego z wieloma miastami, w tym między innymi z Płockiem, Poznaniem, Krakowem i Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią.

Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Nasze działania w obszarze innowacji determinuje strategiczna agenda badawcza Grupy ORLEN. Współpracujemy ze środowiskiem start-upów w ramach własnego akceleratora oraz współpracy z zewnętrznymi programami akceleracyjnymi. Istotnym elementem naszej zmiany jest proces cyfryzacji, wspierający efektywność produkcji i dystrybucji, ograniczenie śladu środowiskowego oraz budowanie relacji z klientami. Inwestujemy w centra badawczo-rozwojowe w Polsce i Czechach, współpracujemy również z uczelniami. Inwestujemy w nowe technologie między innymi w obszarze biopaliw, nowoczesnej petrochemii, wychwytywania i utylizacji dwutlenku węgla oraz technologii pirolizy.

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Współpracujemy z lokalnymi dostawcami, bierzemy udział w kampaniach edukacyjnych dotyczących zrównoważonej konsumpcji, jesteśmy największym w Polsce dystrybutorem produktów sprawiedliwego handlu. Zwiększamy dostępność paliw alternatywnych na stacjach ORLEN, między innymi poprzez budowę 1000 szybkich ładowarek elektrycznych oraz rozwój sprzedaży paliwa wodorowego i LNG oraz CNG. W ramach sieci ORLEN funkcjonuje ponad 2 tysiące punktów gastronomicznych Stop Cafe oraz star Connect z ekologicznymi produktami marki własnej i szeroką ofertą zdrowej żywności.

Działania w dziedzinie klimatu

ORLEN, jako pierwszy koncern paliwowy z Europy Środkowej, zadeklarował cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku. W ramach dochodzenia do tego celu, do 2030 roku o 20% zredukujemy emisje CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33% CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej. Nasza strategia dążenia do neutralności emisyjnej oparta jest na czterech filarach: efektywności energetycznej produkcji, zeroemisyjnej energetyce, paliwach przyszłości oraz zielonym finansowaniu. W ciągu najbliższej dekady na inwestycje zrównoważonego rozwoju, w tym nowe modele biznesowe, przeznaczymy ok. 30 mld złotych. Obok zrównoważonych inwestycji, przeciwdziałania zmianom klimatu i ograniczania wpływu na środowisko, realizujemy projekty edukacyjne, dbamy o ochronę zagrożonych gatunków zwierząt, a nasi wolontariusze aktywnie wspierają ochronę ekosystemów.