o firmie

Polityka Ochrony Praw Człowieka

Grupa ORLEN jest globalną organizacją, świadomą roli, jaką we współczesnym świecie odgrywa kwestia przestrzegania praw człowieka. Jako spółka o kluczowym wpływie na gospodarkę, przyjmujemy odpowiedzialność za ochronę i poszanowanie wszystkich uznanych międzynarodowo praw człowieka w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Poszanowanie praw człowieka leży u podstaw działalności Grupy ORLEN. To także niekwestionowana, fundamentalna wartość kultury i strategii korporacyjnej firmy.

O firmie

Polityka Ochrony Praw Człowieka w Grupie ORLEN

Aby zdefiniować stanowisko Grupy w kluczowych kwestiach, dotyczących ochrony i poszanowania praw człowieka, zarząd PKN ORLEN przyjął „Politykę Ochrony Praw Człowieka w Grupie ORLEN”.

Polityka określa zasady działań, zachowań i regulacji, obowiązujących w Grupie, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z dbałością o przestrzeganie praw człowieka wewnątrz organizacji oraz w relacjach z interesariuszami zewnętrznymi.