Zrównoważony rozwój

Offshore wind

Kluczowy element transformacji energetycznej

Strategia Grupy ORLEN do 2030 roku zakłada, że kluczowym obszarem rozwoju będzie energetyka oparta głównie o odnawialne źródła energii. Rozwój morskiej energetyki wiatrowej jest fundamentem budowy neutralności emisyjnej Grupy ORLEN. 

Plany dotyczące budowy nisko- i zeroemisyjnych mocy energetycznych opieramy na najbardziej efektywnych technologiach, umożliwiających modernizację tego segmentu działalności. Dlatego chcemy inwestować w morskie farmy wiatrowe, które stanowią jeden z najważniejszych kierunków rozwoju nie tylko naszego koncernu, ale i całej polskiej gospodarki. Pomimo tego, że jest to nowy obszar naszej działalności, farma wiatrowa Baltic Power jest najbardziej dynamicznie rozwijanym projektem w polskiej części Bałtyku. Wchodząc w decydującą fazę przygotowań, kontraktujemy już kluczowe komponenty niezbędne do realizacji inwestycji. Doświadczenie zdobyte w organizacji łańcucha dostaw chcemy wykorzystywać także przy kolejnych tego typu projektach.

Spółka Grupy ORLEN

Baltic Power

Już w 2024 roku rozpoczniemy budowę morskiej farmy wiatrowej o mocy do 1,2 GW, która docelowo zasili w czystą energię elektryczną nawet milion gospodarstw domowych.

Aktualności