Zrównoważony rozwój

Nasze aspiracje

Lider technologii wodorowych w regionie

W naszej transformacji energetycznej chcemy efektywnie wykorzystywać technologie wodorowe. W ramach strategii wodorowej określiliśmy cztery kluczowe obszary, w których będziemy je rozwijać.  

Obszary strategii wodorowej

Lider we wdrażaniu mobilności wodorowej w Europie Środkowej aktywnie wspierający dekarbonizację sektora transportu.

 • Rozwój rynku począwszy od autobusów miejskich, kolei, poprzez ciężarowy transport dalekobieżny, indywidualny, po paliwa syntetyczne dla transportu lotniczego i morskiego.
 • Sieć ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru. 
 • Wykorzystanie zarówno istniejących aktywów, jak i budowa nowych mocy do produkcji wodoru do transportu o jakości automotive. 

Strategia wodorowa stanowi z jednej strony rozwinięcie ambitnych planów dekarbonizacji Grupy ORLEN, z drugiej strategia jest odpowiedzią na szybko zmieniające się otoczenie rynkowe i regulacyjne.

Realizacja szeregu inwestycji adresujących kluczowe wyzwania Grupy ORLEN do 2030 roku:

 • Redukcja emisji CO2 z istniejących instalacji produkcji wodoru w Grupie ORLEN z wykorzystaniem technologii niskoemisyjnych, takich jak wychwytywanie, wykorzystanie i/lub magazynowanie dwutlenku węgla (CCUS). 
 • Budowa nowych jednostek wytwórczych w oparciu o instalacje elektrolizy i bazujących na odnawialnych źródłach energii. 
 • Wdrożenie technologii przetwarzania odpadów komunalnych w kierunku wodoru. 

Budowa istotnej pozycji jako dostawca i odbiorca Europejskiej Sieci Przesyłu Wodoru.

 • Przemysł i eksport: po 2030 r. przewiduje się możliwość przeznaczenia nadwyżek zero- i niskoemisyjnego wodoru na potrzeby innych gałęzi przemysłu w kraju i za granicą, między innymi w ramach Europejskiej Sieci Przesyłu Wodoru.
 • Ciepłownictwo i wytwarzanie energii elektrycznej jako perspektywiczne kierunki wykorzystania nisko- i zeroemisyjnego wodoru. 
 • Stabilizacja systemu elektroenergetycznego: wykorzystanie wodoru i/lub amoniaku jako magazynu energii na dużą skalę będzie możliwe po 2030 r., dzięki farmom wiatrowym na Bałtyku, gdy w systemie elektroenergetycznym pojawią się znaczące, okresowe nadwyżki OZE. 
 • Nowe jednostki CCGT planowane w ramach Grupy ORLEN będą miały możliwość współspalania wodoru. 

Rozwój działalności badawczo-rozwojowej aktywnie wspierający potencjał Grupy ORLEN. 
 • Koncentracja na tworzeniu i promowaniu partnerstw oraz ekosystemu wodorowego. 
 • Budowa kompetencji wewnętrznych w całym łańcuchu wartości wodoru. 
 • Utworzenie do 2025 r. wyspecjalizowanej pracowni wodorowej w Centrum Badawczo-Rozwojowym w Płocku realizującej testy i badania na instalacjach badawczych w zakresie produkcji wodoru, jakości i oczyszczania oraz magazynowania i transportu wodoru. 
 • Objęcie roli lidera Mazowieckiej Doliny Wodorowej, której jednym z filarów działalności jest realizacja projektów badawczo-rozwojowych dla rozwoju technologii wodorowych. 

Cele i ambicje strategii

7,4 mld PLN

skala planowanych nakładów inwestycyjnych z ambicjami na zwiększenie nakładów w perspektywie długoterminowej 

540 MW

nowych mocy nisko- i zeroemisyjnego wodoru, w tym z wykorzystaniem technologii elektrolizy wody zasilanej OZE oraz przetwarzania odpadów komunalnych. Z ambicją na 1 GW w perspektywie długoterminowej 2030+

1,6 mln ton

unikniętej emisji CO2 z produkcji wodoru w 2030 r., a w perspektywie długoterminowej 2030+ nawet do 3 mln ton unikniętych emisji CO2

>100

stacji tankowania wodoru z niezbędną logistyką w Polsce, Czechach i na Słowacji

~50%

produkowanego w Grupie ORLEN wodoru bedzie nisko- lub zeroemisyjne, z ambicją na ok. 80% w perspektywie długoterminowej 2030+

19 kt H2/rok

wodoru o jakości automotive

Strategia wodorowa

Zobacz również

Zrównoważony rozwój

Strategia ORLEN2030