Zrównoważony rozwój

Fundacja ORLEN dla Pomorza

Fundacja LOTOS działała od 2015 roku, a po włączeniu Grupy LOTOS do Grupy ORLEN zmieniła nazwę na Fundacja ORLEN dla Pomorza.

Fundacja odpowiada za realizację polityki dobroczynności, a jej misją jest wszechstronna działalność społeczna, wnosząca pozytywny wkład w rozwój otoczenia społecznego i przyrodniczego z uwzględnieniem między innymi społeczności lokalnej województwa pomorskiego. Ponadto działania fundacji mają przyczyniać się do budowania zaufania i pozytywnego wizerunku Grupy ORLEN.

Fundacja ORLEN dla Pomorza zgodnie z celami określonymi w statucie wspiera inicjatywy związane z ochroną zdrowia, wydarzenia związane z kulturą i sztuką, rozwojem sportowej aktywności dzieci i młodzieży, działania związane z dziedzictwem narodowym, w tym renowację zabytkowych obiektów i wpieranie wydarzeń związanych z historią naszego kraju. Aktywnie wspomaga finansowo obszary związane z nauką, edukacją i oświatą. Pomaga w działalności społecznej, m.in. w budowie obiektów użyteczności publicznej. Ważnym elementem działań fundacyjnych są projekty na rzecz bezpieczeństwa, np. wsparcie jednostek zawodowych i ochotniczych straży pożarnych, które Fundacja ORLEN dla Pomorza wyposaża w niezbędny sprzęt ratowniczy.