Zrównoważony rozwój

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza została powołana w listopadzie 2004 roku. W związku z połączeniem ORLEN i Grupy PGNiG, Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza dołączyła do fundacji korporacyjnych ORLEN. Zakres działalności fundacji obejmuje wspieranie dziedzictwa narodowego i kultury, a także działania na rzecz nauki i edukacji oraz sportu. Fundacja stawia sobie również za cel promowanie edukacji historycznej, budowanie tożsamości narodowej oraz działania na rzecz kultywowania pamięci o polskich bohaterach.

Dla przedszkolaków przygotowywany jest program „Mali Wielcy Odkrywcy”. Poprzez doświadczenia i eksperymenty zachęca dzieci do zainteresowania się nauką i wzbudza w nich chęć do poznawania otaczającego je świata. Kolejnym programem jest „Być jak Ignacy”, czyli całoroczny program przeznaczony dla uczniów klas I-III oraz IV-VIII. Celem projektu jest promowanie zdobywania wiedzy wśród uczniów poprzez doświadczania oraz popularyzacja osiągnięć wielkich polskich naukowców i wynalazców.

Uczniowie szkół średnich zaproszeni są do projektowania i przeprowadzania swoich własnych doświadczeń i projektów badawczych w ramach programu „Inżynierowie Przyszłości”.

Fundacja organizuje także trasy objazdowe po Polsce, podczas których odwiedza szkoły i wydarzenia lokalne ze swoim mobilnym laboratorium „Być Jak Ignacy” czyli naukobusem. Jest to mobilna strefa o charakterze edukacyjnym, naukowym i wystawienniczym, w której fundacja wyjaśnia dzieciom i młodzieży zagadnienia związane z ropą naftową oraz gazem ziemnym, ich wydobyciem i wykorzystaniem.

Fundacja realizuje także programy stypendialne: program stypendiów dla dzieci tragicznie zmarłych pracowników Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG, program stypendiów prowadzony z PGNiG TERMIKA dla najzdolniejszych uczniów klas III i IV kształcących się w szkołach średnich o profilu technicznym oraz program Dla Orłów, czyli dla najzdolniejszych dzieci pracowników Grupy ORLEN, który prowadzi Fundacja ORLEN.