O firmie

Fundacja Energa

Fundacja Energa powstała w 2009 roku, a w 2011 uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Misją organizacji jest pomaganie drugiemu człowiekowi, poprzez przekazywanie wsparcia finansowego. W szczególności swoje wsparcie kieruje osobom poszkodowanym przez los oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz.


Fundacja wspiera pracowników Grupy Energa ORLEN, ich bliskich i znajomych. Pomaga ofiarom klęsk żywiołowych, dofinansowuje zakup sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie. Uczestniczy w licznych przedsięwzięciach, jest partnerem projektów o ogólnopolskim zasięgu, dociera do odległych adresów, aby spotkać się z obrazem biedy, wykluczenia, osamotnienia i niknącej nadziei. Każde spotkanie z człowiekiem jest dla niej ważną lekcją.

Fundacja Energa wspiera zarówno osoby fizyczne (w tym dzieci, dorosłych i osoby starsze), jak również osoby prawne, takie jak organizacje pozarządowe, fundacje, publiczne placówki medyczne i ochrony zdrowia, placówki oświatowe i kulturalne, ,służby ratownicze, instytucje zajmujące się niesieniem pomocy osobom niepełnosprawnym oraz osobom chorym i potrzebującym.

Fundacja swoim wsparciem obejmuje także osoby, które uległy wypadkom lub ciężkim chorobom np.: nowotworom, zawałom, udarom z porażeniem mózgowym, autyzmowi, epilepsji, ciężkim urazom wielonarządowym, zespołowi Downa. Poprzez dofinansowanie umożliwia obdarowanym systematyczną rehabilitację, zabiegi medyczne, operacje, zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz leków ratujących życie.

Fundacja Energa wspiera także szereg inicjatyw sportowych, wydarzeń patriotycznych i historycznych, a także kulturalnych i charytatywnych. Stawia również na lokalną integrację społeczną.