O firmie

Fundacja Dorastaj z Nami

Fundacja Dorastaj z Nami powstała w 2010 roku z inicjatywy 23 firm w uznaniu za pracę i poświęcenie ludzi, którzy stracili życie lub zdrowie w służbie publicznej. Jest jedyną organizacją pozarządową w Polsce, która inspiruje różne grupy społeczne i biznesowe, aby działały razem na rzecz pomocy dzieciom strażaków, ratowników górskich, żołnierzy, policjantów, pracowników ochrony zdrowia walczących z COVID-19, którzy zginęli lub zostali ciężko ranni podczas pełnienia służby publicznej.


Głównym celem działania Fundacji jest długotrwałe wspieranie dzieci w okresie edukacji od chwili przyjęcia do Fundacji aż do zakończenia przez nie nauki, do 25. roku życia. Dzięki działalności Fundacji dzieci otrzymują regularną pomoc edukacyjną, psychologiczną, wsparcie finansowe oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

Misją Fundacji jest także wzmacnianie etosu służb publicznych. Jako organizator wystaw, kampanii społecznych i debat, Fundacja przybliża społeczeństwu pracę ludzi, którzy poświęcają swoje życie służbie innym.