O firmie

Fundacja Fundusz Grantowy Dla Płocka

Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka to pionierska w skali całej Polski inicjatywa Urzędu Miasta Płocka, ORLEN i Basell ORLEN Polyolefins utworzona pod auspicjami Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP - agendy ONZ.


Fundacja była pierwszą w kraju inicjatywą tego typu, opartą na partnerstwie sektorowym. Przedstawiciele spółki ORLEN aktywnie uczestniczą w jej działalności w ramach wolontariatu. Fundacja wspiera finansowo płockie stowarzyszenia, kluby i fundacje w pracy na rzecz poprawy życia mieszkańców Płocka w każdej dziedzinie, począwszy od sportu, przez opiekę społeczną i kulturę.

Działania fundacji skupiają się przede wszystkim wokół konkursów grantowych, w których środki finansowe przekazywane są na inicjatywy mieszkańców, grup formalnych oraz projekty organizacji pozarządowych wpisujące się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płock oraz Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Fundusz Grantowy dla Płocka został uznany za jeden z najlepszych projektów społecznych biznesu w Polsce, mający największą wartość dla polskiego społeczeństwa w mijającym 30-leciu.