O firmie

Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce

Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce działa od 24 sierpnia 2004 roku. Powołały ją trzy podmioty: ORLEN, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.


Głównym celem fundacji jest dbałość o utrzymanie i rozwój Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. Fundacja prowadzi działania polegające na zabezpieczaniu obiektów technicznych, urządzeń oraz przedmiotów mających znaczenie historyczne, a związanych z przemysłem naftowym. Ponadto dąży do systematycznego zwiększania i modernizowania muzealnych ekspozycji. Zadaniem fundacji jest także popularyzowanie i promocja zarówno muzeum, jak i wiedzy z dziedziny historii przemysłu naftowego i gazowniczego. Fundacja dba o dziedzictwo kulturowe, wspiera wydarzenia oraz zapewnia ochronę zabytkom związanym z przemysłem naftowym, gazowniczym i rafineryjnym.

Muzeum w Bóbrce funkcjonuje na terenie najstarszej na świecie, nadal działającej kopalni ropy naftowej, która powstała w 1854 roku dzięki Ignacemu Łukasiewiczowi, Karolowi Klobassie i Tytusowi Trzecieskiemu. W zbiorach muzeum znajdują się budynki, maszyny, urządzenia, narzędzia, dokumenty o polskim przemyśle naftowym. Znaczna część kolekcji nosi ślady pionierskich działań pierwszych naftowców.

Najcenniejszymi eksponatami są jedyne w swoim rodzaju kopanki ropne „Franek” z 1860 r. i „Janina” z 1878 r., które nadal produkują ropę naftową. Na terenie Muzeum nie brak obiektów, które są fenomenem myśli konstrukcyjnej pierwszych inżynierów górniczych. To unikatowe wynalazki, świadectwa ewolucji myśli technicznej. Kopalnia w Bóbrce stała się miejscem absolutnie unikatowym i niepowtarzalnym. Od 2018 roku nosi tytuł Pomnika Historii, który jest przynależny jedynie obiektom najbardziej cennym i ważnym dla narodowego dziedzictwa kultury. Wartość kopalni w Bóbrce jest niezaprzeczalna także na arenie światowej. Niewiele miejsc może poszczycić się podobną historią, dlatego trwają starania o wpisanie kopalni ropy naftowej w Bóbrce na listę światowego dziedzictwa UNESCO.