Zrównoważony rozwój

Klimat

Minimalizacja wpływu na klimat

Ograniczenie wpływu działalności na klimat to od lat jeden z najważniejszych priorytetów Grupy ORLEN. Cele redukcji emisji gazów cieplarnianych są kluczowym elementem strategii biznesowej Grupy ORLEN, a adaptacja do zmiany klimatu jest niezbędna dla dalszego rozwoju spółki. Odpowiadamy na wyzwanie związane ze zmianą klimatu poprzez zaangażowanie w transformację energetyczną. 

Cele na 2026

 • Wdrożenie systemu LDAR na aktywach wydobywczych w całej Grupie ORLEN.
 • Opracowanie wytycznych do wyznaczenia celów dekarbonizacyjnych dla kluczowych dostawców Grupy ORLEN.

Cele na 2030

 • 25% redukcji absolutnej ilości emisji w Zakresach 1 i 2 w segmentach rafinerii, petrochemii i wydobycia.
 • 40% redukcji intensywności emisji w segmencie energetyki.
 • 15% redukcji intensywności emisji netto (Net Carbon Intensity).
 • Zero Routine Flaring i Zero Venting.

Zobowiązanie

 • Net Zero do 2050 roku

 

Cele na 2026

 • Uruchomienie pierwszej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power o mocy 1,2 GW (we współpracy z Northland Power).
 • ~30 stacji tankowania H2.
 • Rozwój ogólnodostępnej sieci punktów ładowania EV.

Cele na 2030

 • 45% CapEx na działalności zgodne z Taksonomią UE.
 • >9 GW zainstalowanej mocy w OZE.
 • >130 kt/r odnawialnego H2.
 • >70 kt/r paliw syntetycznych.
 • >1 mld m³ biogazu i biometanu.
 • >100 stacji tankowania H2.
 • >10 tys. punktów ładowania EV w Europie Środkowej.

Zobowiązanie

 • Odejście od węgla do 2035 roku

Cele na 2026

 • Opracowanie planów adaptacyjnych dla najistotniejszych zagrożeń aktywów Grupy ORLEN.

Cele na 2030

 • Wdrożenie i systematyczna aktualizacja planów adaptacyjnych dla najistotniejszych zagrożeń aktywów Grupy ORLEN.

Zobowiązanie

 • Adaptacja i ograniczanie skutków zmiany klimatu