Zrównoważony rozwój

Pracownicy

Bezpieczeństwo i dobre warunki pracy.

Ludzie to najcenniejszy zasób Grupy ORLEN, dlatego wdrażamy inicjatywy, które wspierają ich dobrostan oraz rozwój kompetencji zawodowych i pasji. Dbamy też o najwyższe standardy bezpieczeństwa i praw człowieka. Relacje wewnątrz firmy oraz z jej otoczeniem opierają się na uczciwości, szacunku w codziennych relacjach oraz na dialogu, współpracy i zaangażowaniu wszystkich w kształtowanie kultury zgodnej z wartościami firmy. Pracownicy Grupy ORLEN mają zapewnione godne i przyjazne warunki pracy.

Cele na 2026

 • Stabilizacja oraz systematyczne obniżenie TRIR (poziom ≤0,34) podczas transformacji paliwowo-energetycznej koncernu.

Cele na 2030

 • Systematyczne obniżanie poziomu celu TRIR, osiągnięcie wartości na poziomie ≤0,31.
 • Wdrożenie Polityki segmentowego zarządzania BHP w całej Grupie ORLEN.

Zobowiązanie

 • Priorytetyzacja bezpieczeństwa pracy

 

Cele na 2026

 • Doskonalenie systemów bezpieczeństwa pracy pracowników i kontraktorów w spółkach Grupy ORLEN.
 • Wdrożenie zasad z Deklaracji zapobiegania poważnym awariom w całej Grupie ORLEN.

Cele na 2030

 • Rozwój i doskonalenie segmentowego systemu zarządzania BHP, bezpieczeństwem pożarowym oraz bezpieczeństwem procesowym w Grupie ORLEN.

Zobowiązanie

 • Lider standardów bezpieczeństwa pracy w branży

Cele na 2026

 • Objęcie programami zdrowotnymi (zdrowie fizyczne i psychiczne) wszystkich pracowników Grupy ORLEN, m.in.:
  • Wdrożenie programu psychoedukacyjnego oraz wsparcie psychologiczne dla pracowników;
  • Rozwój oferty projektów profilaktyki zdrowia.

Cele na 2030

 • Dalszy rozwój działań prozdrowotnych i dostosowane projektów do bieżących potrzeb pracowników Grupy ORLEN.

Zobowiązanie

 • ORLEN odpowiedzialnym pracodawcą

Cele na 2026

 • Wzrost poziomu satysfakcji/zaangażowania pracowników.
 • Rozwój oferty szkoleń rozwojowych dla pracowników.
 • Rozwój programu mentoringowego dla pracowników.
 • Rozwój oferty benefitów pozapłacowych dla pracowników.

Cele na 2030

 • Dalszy rozwój działań i dostosowanie oferty do bieżących wymagań pracowników.

Zobowiązanie

 • ORLEN najlepszym pracodawcą w regionie.