VERVA 98 - paliwo Premium (tylko w sieci ORLEN)

Charakterystyka
Paliwa Premium VERVA produkowane są ze starannie dobranych komponentów, których jakość kontrolowana jest w sposób ciągły na każdym etapie produkcji w nowoczesnej, zaawansowanej technologicznie rafinerii w Płocku.

Paliwa najnowszej generacji VERVA stworzone z myślą o kierowcach oczekujących głównie poprawy warunków pracy silnika w różnych warunkach atmosferycznych i przy zmiennym obciążeniu.  Podwyższona zawartość dodatku myjącego zapewnia utrzymanie w czystości układu dolotowego, a wręcz umożliwia wyeliminowanie osadów powstałych podczas stosowania wcześniej paliwa nieznanego pochodzenia.

Benzyna VERVA 98 produkowana jest zgodnie z wymaganiami Normy Zakładowej ZN-ORLEN-40  „Paliwa do pojazdów samochodowych. Benzyna bezołowiowa bezsiarkowa VERVA 98”

Wysoka jakość benzyny VERVA 98 oraz zastosowanie odpowiednio dobranych dodatków uszlachetniających pozwala na zmniejszenie zużycia paliwa i zwiększenie osiągów silnika. Benzyna VERVA 98 wpływa korzystnie na żywotność silnika, zwiększając mechaniczną trwałość jego elementów (cylindrów, tłoków, pierścieni i zaworów).
Podwyższona zawartość dodatku czyszczącego wpływa na poprawę właściwości myjących benzyny VERVA 98, co zapewnia utrzymanie w czystości układu paliwowego i silnika samochodu. Skuteczność właściwości myjących przy zasilaniu benzyną VERVA oceniana była w oparciu o test na silniku Mercedes Benz M102E Metoda CEC F-05-93 Inlet Valve Cleanliness in the MB M102E Engine. Wynik - dla najwyższej, 4. kategorii paliw wg Światowej Karty Paliw górna granica osadów – 30 mg/zawór, VERVA 98 - poniżej 5 mg/zawór.

Benzynę VERVA 98 uszlachetniono odpowiednio dobranymi dodatkami o działaniu:

  • myjącym (detergencyjnym) - zapewniającym utrzymanie w czystości układu dolotowego (keep clean) i wtryskowego silnika, a nawet gwarantującym wyeliminowanie osadów powstałych podczas stosowania paliwa nieznanego pochodzenia i nie zawierającego detergentów (clean up),
  • przeciwkorozyjnym - zabezpieczającym elementy układu zasilania, spalania i wydechowego przed korozją,
  • przeciwutleniającym - chroniącym paliwo przed degradacją podczas przechowywania.

Nie zawiera dodatków metalicznych na bazie manganu, w tym trikarbonylku (metylocyklopentadieno) manganowego (MMT).

Zastosowanie
Paliwo przeznaczone jest do silników benzynowych z zapłonem iskrowym, których konstrukcja pozwala na stosowanie benzyny bezołowiowej. Benzyna VERVA 98 jest przeznaczona do zasilania silników samochodowych wyposażonych w katalizatory.

Właściwości

Parametr Jednostka ​Zakres*)​ ​

Metoda badań**)
​min. ​max.
Liczba oktanowa badawcza(RON) - 98,0 ​- PN-EN ISO 5164
Liczba oktanowa motorowa (MON) - 88,0 ​- PN-EN ISO 5163
Zawartość ołowiu mg/l - 5,0 PN-EN 237
Gęstość w temp. 15 oC kg/m3 720,0 775,0 PN-EN ISO 12185
PN-EN ISO 3675
PN-EN ISO 13032
Zawartość siarki  mg/kg  - 10,0 PN-EN ISO 20884
PN-EN ISO 20846
Zawartość manganu mg/l - 2,0 PN-EN 16135​
PN-EN 161356
Okres indukcyjny minuty 360 ​- PN-ISO 7536
Zawartość żywic obecnych (po przemyciu rozpuszczalnikiem)  mg/100 ml  - ​5 PN-EN ISO 6246​
Badanie działania korodującego na miedź  (czas: 3 h, temp.: 50 oC) klasa klasa 1

PN-EN ISO 2160
Wygląd - jasna i przezroczysta
ocena wizualna
Zawartość węglowodorów typuPN-EN 15553
PN-EN ISO 22854
olefinowanego %(V/V)​​  ​- 18,0​
​aromatycznego ​- ​35,0​
Zawartość benzenu %(V/V) - 1,00 PN-EN 238
PN-EN 12177
PN-EN ISO 22854
Zawartość tlenu %(m/m)  - 2,7 PN-EN 1601
PN-EN 13132
PN-EN ISO 22854
 Zawartość związków tlenowych


PN-EN 1601
PN-EN 13132
PN-EN ISO 22854
​​​​​ ​​metanol %(V/V) ​- ​​3,0
etanol ​- ​5,0
alkohol izopropylowy ​- ​​ ​Zawartość objętościowa 
w produkcie komponowania 
ograniczona maksymalną zawartością  tlenu 2,7 % (m/m)
alkohol izobutylowy ​-
alkohol tert-butylowy ​-
etery (z 5 lub więcej atomami węgla) ​-
inne związki organiczne zawierające tlen ​-
Prężność par (VP) ***)     PN-EN 13016-1
okres letni ​​​kPa ​ ​45,0 ​60,0
okres przejściowy ​45,0 ​90,0
​okres zimowy ​60,0 ​90,0
Destylacja

 PN-EN ISO 3405
​​do temp. 70 oC odparowuje (E70) ***) ​​​ ​%(V/V)
​​okres letni ​20,0 ​48,0
okres przejściowy ​20,0 ​50,0
​okres zimowy ​22,0 ​50,0
do temp. 100 oC odparowuje (E100) ​46,0 ​71,0
do temp. 150 oC odparowuje (E150) ​75,0 ​-
Temperatura końca destylacji (FBP) oC  - 210 PN-EN ISO 3405
Pozostałość po destylacji  %(V/V)  - 2  PN-EN ISO 3405
Indeks lotności (VLI) ***)
-PN-​EN 228

​​okres przejściowy - ​​1150
​​ ​Ocena czystości zaworów dolotowychi) ​mg/zawór -​ ​10 ​CEC F-05-A-93
*) Wymagania wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1680). 
**) Wymagania wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1679).
***) Wymagania odnośnie parametrów lotnościowych benzyny dla krajowych warunków klimatycznych są określone w zależności od okresu:
a) letniego – od dnia 1 maja do dnia 30 września.
b) przejściowego – od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia oraz od dnia 1 października do dnia 31 października.
c) zimowego – od dnia 1 listopada do końca lutego.​
i) Wymaganie zaostrzone w stosunku do wymagań Światowej Karty Paliw (ŚKP - World Wide Fuel Charter; WWFC); wyd. 5., wrzesień 2013.
​​​​
 

NASZE MARKI