VERVA ON - paliwo premium (tylko w sieci ORLEN)

Charakterystyka

Paliwo do napędzania silników o zapłonie samoczynnym w klasie premium, VERVA ON, produkujemy ze selektywnie  wybranych komponentów węglowodorowych, których jakość kontrolujemy w sposób ciągły, począwszy od Zakładu w Płocku poprzez cały ciąg logistyczny PKN ORLEN. Produkt spełnia rygorystyczne wymagania europejskie dla paliw z grupy tzw. "bezsiarkowych", gdzie zawartość siarki jest poniżej 10 mg/kg.

Ze względu na właściwości niskotemperaturowe (temperaturę zablokowania zimnego filtru – CFPP) rozróżnia się trzy gatunki oleju napędowego VERVA ON – B, D i F odpowiadające paliwom klimatu umiarkowanego: 

  • ​olej napędowy VERVA ON gatunek B o CFPP, maks.  0 °C,
  • olej napędowy VERVA ON gatunek D o CFPP, maks. -10 °C,
  • olej napędowy VERVA ON gatunek F o CFPP, maks.  -20 °C.

Olej napędowy VERVA ON  o właściwościach klimatu umiarkowanego stosuje się w okresach:

  • gatunek B – w okresie letnim – od 16 kwietnia do 30 września,
  • gatunek D – w okresie przejściowym – od 1 marca do 15 kwietnia i od 1 października do 15 listopada,
  • gatunek F- w okresie zimowym - od 16 listopada do końca lutego.

W okresie przejściowym i zimowym paliwo premium VERVA ON jest wytwarzany z udziałem procesowo zmodyfikowanych komponentów, zawiera także dodatki depresujace, zmieniające strukturę kryształów parafiny zapobiegając blokowaniu filtrów paliwa, oraz dodatki o działaniu dyspergującym kryształy parafiny  zapewniając  w ten sposób bezproblemowy rozruch i niezawodną prace silnika w niskich temperaturach.

W wytwarzaniu VERVA ON, PKN ORLEN nie stosuje dodatków metalicznych na bazie manganu, w tym trikarbonylku (metylocyklopentadieno) manganowego (MMT).

VERVA ON to produkt szczególne zalecany do samochodów osobowych, wyposażonych w nowoczesne silniki Diesla z systemem typu "common rail". Podwyższona liczba cetanowa oleju VERVA ON (55 wobec standardowego 51) poprawia właściwości eksploatacyjne pojazdu. Zwiększa dynamikę pracy silnika ułatwia rozruch i obniża temperaturę pracy silnika. Zastosowane specjalne dodatki smarne  zmniejszają zużycie paliwa i przyczyniają się do bezawaryjnej eksploatacji pomp w układzie wtryskowym. VERVA ON wpływa korzystnie na żywotność silnika, zwiększając mechaniczną trwałość jego elementów (cylindrów, tłoków, pierścieni i zaworów).

Dodatki uszlachetniające zastosowane w oleju napędowym VERVA ON wykazują właściwości:

  • detergencyjne - zapewniają utrzymanie czystości układu dolotowego i wtryskowego silnika, eliminację osadów powstałych podczas stosowania paliwa nieznanego pochodzenia
  • antykorozyjne - zabezpieczają silnik, przed agresywnymi czynnikami korozyjności środowiska w układzie zasilania, spalania i wydechowym
  • przeciwutleniające - chronią przed degradacją paliwa oraz zapewniają wysoką stabilność paliw podczas przechowywania.

Zastosowanie

Paliwa najnowszej generacji  VERVA ON stworzyliśmy z myślą o optymalnym wysileniu pracy silnika w różnych warunkach atmosferycznych i przy zmiennym obciążeniu. Podwyższona zawartość dodatku myjącego w paliwie zapewnia utrzymanie w czystości układ dolotowy silnika i pozwala na eliminowanie osadów powstałych podczas stosowania wcześniej paliwa nieznanego pochodzenia.

Olej napędowy VERVA ON spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1680), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U.z dnia 23 października 2015 r., poz. 1679)  oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 590 – Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe - Wymagania i metody badań.

Właściwości

Parametr Jednostka ​Zakres

Metoda badań
​min. ​max.
Liczba cetanowa - 55,01) ​- PN-EN ISO 5165
Indeks cetanowy - 46,0 ​- PN-EN ISO 4264
Gęstość w temp. 15 oC kg/m3 820,0 ​845,0 PN-EN ISO 12185
PN-EN ISO 3675
​Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych %(m/m) ​- ​7,0 1) ​PN-EN 12916
Zawartość siarki  mg/kg  - 10,0 PN-EN ISO 20846
PN-EN ISO 20884
Zawartość manganu mg/l - 2,00 PN-EN 16576

​Temperatura zapłonu oC ​56,0 ​- PN-EN ISO 2719
​Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej ​%(m/m) ​- ​0,30 PN-EN ISO 10370
Pozostałość po spopieleniu %(m/m)​ ​- 0,010 PN-EN ISO 6245
Zawartość wody mg/kg ​- ​200 PN-EN ISO 12937
% (m/m) ​- ​0,020
Zawartość zanieczyszczeń stałych mg/kg ​- ​24,0 PN-EN 12662
Badanie działania korodującego na miedź (czas: 3 h, temp.: 50 oC) ​klasa 1​ ​ -​ PN-EN ISO 2160
Stabilność oksydacyjna2) g/m3​​ ​- ​25 PN-ISO 12205 ​​PN-EN 15751
h​ ​ ​20,0 ​-
​Smarność, skorygowana średnica śladu zużycia (WSI,4) w temp. 60oC mm​ ​- ​460 ​PN-EN ISO 12156-1
Lepkość kinematyczna w temp. 40 oC - dla gatunków B, D, F ​​mm2/s ​2,000 4,500 PN-EN ISO 3104
Skład frakcyjny - dla gatunków B, D,F
​PN-EN ISO 3405
​do temp. 250 oC destyluje ​%(V/V) ​- < 65,0
​do temp. 350 oC destyluje ​%(V/V) 85,0 ​-
​95 %(V/V) destyluje do temperatury oC​​ ​ ​- ​360,0
​Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) 3)​ %(V/V) ​- ​7,0 ​PN-EN 14078
​Temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP)

​​​PN-EN 116​ ​ ​ ​
​dla gatunku B ​​oC​​ ​​ ​ ​ ​- ​0
dla gatunku D ​- ​-10
dla gatunku F ​- ​-20
Temperatura mętnienia - dla gatunków B, D, F oC​​ ​ - -4) PN-ISO 3015​​​
​Badanie skłonności do zanieczyszczania rozpylaczy 5) – wskaźnik zmniejszenia drożności rozpylaczy przy wzniosie iglicy 0,10 mm ​% ​- ​30 ​CEC F-23-A-01
​Badanie skłonności do zanieczyszczania rozpylaczy 5) – wskaźnik zmniejszenia mocy silnika w teście „clean up” ​% ​- ​0 ​CEC F-98-08
1) Zaostrzone wymaganie PKN ORLEN S.A.​
2) Gdy olej napędowy zawiera więcej niż 2 % (V/V) FAME, wymagane jest oznaczanie stabilności oksydacyjnej wg EN 15751.
3) FAME powinny spełniać wymagania PN-EN 14214.
4) Nie normalizuje się, wartość podawać w atestach.
5) Badanie okresowe – zaostrzone wymagania PKN ORLEN S.A.
 

NASZE MARKI