Olej opałowy ciężki C-1

Charakterystyka

Olej opałowy ciężki C1 jest otrzymywany w wyniku zmieszania lekkich oraz ciężkich komponentów otrzymywanych z procesów technologicznych destylacji pierwotnej oraz przetwarzania ropy naftowej w PKN Orlen. Skład uzyskiwanego wyrobu  jest determinowany wymaganiami jakościowymi, stosowanymi w odniesieniu do oleju opałowego ciężkiego, w tym przede wszystkim wartością lepkości kinematycznej oraz zawartością siarki. Zawartość siarki w tym gatunku oleju opałowego jest ograniczona do 1 %(m/m).

Olej opałowy ciężki C1 spełnia wymagania Polskiej Normy PN-C-96024 „Przetwory naftowe. Oleje opałowe” w zakresie oleju opałowego ciężkiego oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z dnia 14 grudnia 2016 r. poz. 2008).

Zastosowanie

Olej opałowy ciężki C1 przeznaczony jest do stosowania jako paliwo do kotłów centralnego ogrzewania, kotłów parowych, pieców przemysłowych oraz do celów technologicznych. 

Właściwości

Parametr Jednostka ​Zakres

Metoda badań
​min. ​max.
Gęstość w temp. 15 oC kg/m3 890,0 -1) PN-EN ISO 12185
PN-EN ISO 3838
​Wartość opałowa ​MJ/kg 39,7 ​- ​PN-C-04062
​Temperatura zapłonu oC ​62,0 ​- PN-EN ISO 2719
​Zawartość siarkowodoru ​mg/kg ​- ​2,00 ​IP 570
Lepkość kinematyczna w temp. 100 oC mm2/s - 55,00 PN-EN ISO 3104
Lepkość kinematyczna w temp. 50 oC mm2/s ​- ​800,0 PN-EN ISO 3104
Skład frakcyjny
​PN-EN ISO 3405
​do temp. 350 oC destyluje ​%(V/V) - 29,0
​Temperatura płynięcia oC​​ ​ ​- ​40 ​PN-EN ISO 3016​
​Zawartość siarki %(m/m) ​- 1,00 ​PN-EN ISO 8754
PN-EN ISO 14596
Zawartość zanieczyszczeń %(m/m) ​- ​0,5 ​PN-EN ISO 3735
​Całkowita zawartość osadów %(m/m) ​- -1) ​PN-ISO 10307-1
ASTM D 4870
​Całkowita zawartość osadów po starzeniu %(m/m)​ ​- -1) ​PN-ISO 10307-2 Procedura A
Zawartość wody ​%(V/V) ​- ​1,0 PN-ISO 3733
PN-EN ISO 9029
Pozostałość po spopieleniu %(m/m)​ ​- ​​0,200 PN-EN ISO 6245
Zawartość wanadu mg/kg ​- -1) PN-C-04029
PN-EN 13131
PN-EN ISO 14597
1) Nie normalizuje się, wartość podawać w atestach. 


​​
Jesteś zainteresowany hurtowym zakupem paliw? Prześlij zapytanie:
Określ parametry zapytania
Jaki produkt?
Dodatkowe uwagi:
Podaj dane kontaktowe
Nazwa firmy:
Miejscowość:
Powiat:
Nr telefonu:
Adres e-mail:
Wpisz kod z obrazka:
 

NASZE MARKI