Zobacz także:
Dla biznesu
W obszarze energetyki działamy w oparciu o koncesje na wytwarzanie, dystrybucję i obrót energią elektryczną oraz cieplną. Zapraszamy do współpracy.
Zapraszamy do zapoznania się z bieżącymi hurtowymi cenami naszych paliw. Dla Państwa wygody udostępniamy również ceny archiwalne.
Jesteś zainteresowany uczestnictwem Twojej stacji paliw we Franczyzowej Sieci pod nazwą ORLEN lub BLISKA zapoznaj się z naszą ofertą.
Jesteśmy jednym z największy odbiorców gazu ziemnego w Polsce, wykorzystując rocznie około 9% krajowego zużycia tego surowca.

NASZE MARKI