Zobacz także:
Usługi logistyczne
PKN ORLEN S.A. posiada koncesję na magazynowanie paliw ciekłych wydaną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr MPC/61/554/U/1/2/99/EB ze zm. na okres do dnia 31 grudnia 2025 roku oraz koncesję na przesyłanie paliw ciekłych wydaną decyzją Prezesa URE nr PPC/3/554/W/DRG/2013/MJ na okres do 31 grudnia 2030 roku. Spółka posiadane aktywa logistyczne wykorzystuje co do zasady do podaży na rynek własnych paliw ciekłych. Usługi logistyczne w zakresie magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych mogą być świadczone przez PKN ORLEN S.A. podmiotom trzecim na zasadach komercyjnych w zależności od ich dostępności, w danym okresie czasu.
 
PKN ORLEN S.A., działając zgodnie z art. 4ba ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.), w załączeniu publikuje wykaz klientów logistycznych, którym świadczy usługi w zakresie magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych, za okres 01.09.2020 – 31.08.2021​ roku, a który​mi są:
  1. BP Europa SE Spółka Europejska Oddział w Polsce
  2. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna
  3. ORLEN Lietuva Public Company
  4. Slovnaft Polska Spółka Akcyjna
WYKAZ PODMIOTÓW ZLECAJACYCH USŁUGI MAGAZYNOWANIA LUB PRZEŁADUNKU PALIW CIEKŁYCH _082021.pdfWWYKAZ PODMIOTÓW ZLECAJĄCYCH PKN ORLEN S.A. USŁUGI MAGAZYNOWANIA, PRZEŁADUNKU, PRZESYŁANIA LUB DYSTRYBUCJI PALIW CIEKŁYCH za okres 01.09.2020 – 31.08.2021.

NASZE MARKI