Zobacz także:
Współpraca franczyzowa
Zawarcie z PKN ORLEN SA umowy franczyzy, dotyczącej uczestnictwa stacji paliw we Franczyzowej Sieci Stacji Paliw pod nazwą ORLEN lub BLISKA, zapewnia przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie detalicznej sprzedaży paliw przynależność do znakomicie rozpoznawalnej i dynamicznie rozwijającej się sieci stacji paliw, zrzeszającej największą ilość detalicznych punktów sprzedaży paliw w Polsce.

Udział w sieci detalicznej Koncernu na zasadach franczyzy umożliwia skuteczną rywalizację z konkurencją, zarówno ze stacjami należącymi do innych markowych operatorów działających na naszym rynku jak  i ze stacjami niezależnymi, nie zrzeszonymi w żadnej zorganizowanej i zarządzanej sieci.

PKN ORLEN SA przekazuje Franczyzobiorcy  własne know-how oraz popartą wieloletnim doświadczeniem, sprawdzoną  w praktyce koncepcję biznesową prowadzenia stacji paliw w zmiennych warunkach otoczenia rynkowego, zapewniając jednocześnie przez cały okres współpracy stałą opiekę menadżerów działających w strukturach regionalnych Koncernu oraz doradztwo biznesowe.

Franczyzobiorca, korzystając z doświadczenia, wiedzy oraz doradztwa PKN ORLEN w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na stacji paliw, zachowuje przy tym pełną niezależność gospodarczą działając we własnym imieniu i na własny rachunek.

Uczestnictwo we Franczyzowej Sieci Stacji Paliw ORLEN/ BLISKA zapewnia ponadto przedsiębiorcy m.in. następujące korzyści:

  • gwarancję ciągłości zaopatrzenia w paliwa najwyższej jakości,
  • atrakcyjne warunki zakupu paliw w zakresie cen oraz odroczonego terminu płatności,
  • zewnętrzną oraz wewnętrzną identyfikację wizualną stacji -  jednolitą dla całej detalicznej sieci sprzedaży paliw (koszt prac w tym zakresie ponosi PKN ORLEN SA),
  • projekt umeblowania sali sprzedaży stacji zapewniający maksymalizację przychodów ze sprzedaży oraz wprowadzenie i stosowanie nowoczesnych zasad merchandisingu,
  • korzystanie z  jednolitych standardów obsługi klientów oraz usług świadczonych na stacjach,
  • umożliwienie korzystania z nowoczesnego systemu informatycznego, wspomagającego oraz ułatwiającego proces zarządzania stacją paliw,
  • uczestnictwo w opracowanych przez Koncern programach lojalnościowych dla klientów indywidualnych (VITAY) oraz przedsiębiorców (FLOTA) a także obsługa międzynarodowych kart paliwowych (DKV, UTA),
  • udział pracowników stacji w organizowanych przez Koncern szkoleniach, w  szczególności w zakresie standardów obsługi klienta,
  • uczestnictwo stacji paliw w licznych akcjach promocyjnych i reklamowych jednolitych dla całej sieci PKN ORLEN SA.
Dział Zarządzania i Rozwoju DOFO

Dział Akwizycji i Sprzedaży DOFO
Ul. Bielańska 12
00-085 Warszawa
Tel. 24 256 61 69
e-mail:

NASZE MARKI