Zobacz także:
Współpraca franczyzowa

Zawarcie z PKN ORLEN S.A. umowy franczyzy zapewnia przedsiębiorcy już prowadzącemu stację paliw, którą zamierza ją włączyć do sieci PKN ORLEN S.A. lub inwestorowi projektującemu nową stację paliw, przynależność do znakomicie rozpoznawalnej i dynamicznie rozwijającej się sieci stacji paliw.

Historia programu franczyzowego sięga roku 2002, w którym do sieci włączono pierwsze 20 obiektów. Przez kolejne lata następował dynamiczny rozwój naszej sieci franczyzowej. Obecnie współpracujemy z największą siecią stacji franczyzowych w Polsce - ponad 440 obiektów. Zaufało nam już ponad 330 Partnerów, którzy korzystają ze sprawdzonego konceptu biznesowego. Potencjał naszej sieci franczyzowej oznacza, iż już co czwarta stacja w sieci detalicznej PKN ORLEN S.A. jest stacją zarządzaną przez naszego Partnera.

Udział w sieci detalicznej Koncernu na zasadach franczyzy umożliwia skuteczną rywalizację z konkurencją, zarówno ze stacjami należącymi do innych markowych operatorów działających na naszym rynku, jak i ze stacjami niezależnymi, niezrzeszonymi w zorganizowanej i zarządzanej sieci.

PKN ORLEN S.A. przekazuje Franczyzobiorcy własne know-how oraz popartą wieloletnim doświadczeniem, sprawdzoną w praktyce koncepcję biznesową prowadzenia stacji paliw w zmiennych warunkach otoczenia rynkowego, zapewniając jednocześnie przez cały okres współpracy stałą opiekę Menedżerów Sprzedaży działających w strukturach Koncernu oraz doradztwo biznesowe.

Każdy z Franczyzobiorców, korzystając z doświadczeń, wiedzy oraz doradztwa PKN ORLEN S.A. zachowuje przy tym niezależność gospodarczą działając we własnym imieniu i na własny rachunek.

Uczestnictwo we Franczyzowej Sieci Stacji Paliw PKN ORLEN S.A. zapewnia ponadto przedsiębiorcy m.in. następujące korzyści:

 • dostęp do unikalnej i wieloaspektowej wiedzy dotyczącej prowadzenia stacji paliw, popartej wieloletnim doświadczeniem
 • zweryfikowanej w praktyce koncepcji biznesowej skutecznie sprawdzającej się w zmiennych warunkach otoczenia rynkowego,
 • paliwa najwyższej jakości w marce EFECTA oraz paliwa premium pod najlepiej rozpoznawalną marką VERVA, dostępne w największej w kraju sieci terminali paliw,
 • atrakcyjne warunki zakupu paliw w zakresie cen oraz odroczonego terminu płatności,
 • zewnętrzną oraz wewnętrzną identyfikację wizualną stacji - jednolitą dla całej detalicznej sieci sprzedaży paliw (koszt prac w tym zakresie ponosi PKN ORLEN S.A.),
 • projekt umeblowania sali sprzedaży stacji zapewniający maksymalizację przychodów ze sprzedaży oraz wprowadzenie i stosowanie nowoczesnych zasad merchandisingu,
 • korzystanie z jednolitych standardów obsługi klientów oraz usług świadczonych na stacjach,
 • zapewnienie korzystania z nowoczesnego systemu informatycznego, wspomagającego oraz ułatwiającego proces zarządzania stacją paliw,
 • uczestnictwo w opracowanych przez Koncern programach lojalnościowych dla klientów indywidualnych (VITAY), rabatowych (BIZNESTANK) oraz przedsiębiorców (FLOTA) a także obsługę międzynarodowych kart paliwowych (DKV, UTA, E-100),
 • ​udział pracowników stacji w organizowanych przez Koncern szkoleniach, w szczególności w zakresie standardów obsługi klienta,
 • uczestnictwo stacji paliw w licznych akcjach promocyjnych i reklamowych jednolitych dla całej sieci PKN ORLEN S.A.,
 • silne wsparcie rozwoju oferty pozapaliwowej (w tym gastronomicznej) poprzez wdrożenie bardzo dobrze rozpoznawalnej oraz cenionej wśród Klientów oferty konceptów gastronomicznych Stop Cafe / O!Shop oraz umowy o współpracy w zakresie centralnej dystrybucji towarów pozapaliwowych,
 • możliwość skorzystania z usługi doradztwa biznesowego realizowanej przez wewnętrznego konsultanta, z wieloletnim doświadczeniem w branży.

Zapraszamy do kontaktu.

Wszystkich zainteresowanych współpracą prosimy o przesłanie jednego wypełnionego egzemplarza formularza kontaktowego w formie skanu i drugiego w formie wypełnionego pliku pdf na adres mailowy: franczyza@orlen.pl ​​​​​​​​

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu (24) 256 61 69 lub wskazane poniżej numery.

Wszystkich zainteresowanych współpracą w województwie zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, dolnośląskim, opolskim lub śląskim, zapraszamy do kontaktu z Wojciechem Adamskim z Zespołu Zarządzania i Rozwoju DOFO - Region Zachód, tel. 691 991 652.

Wszystkich zainteresowanych współpracą w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, małopolskim lub podkarpackim, zapraszamy do kontaktu z Rafałem Obarzankiem z Zespołu Zarządzania i Rozwoju DOFO - Region Wschód, tel. 609 162 575.

Dział Wsparcia Zarządzania Siecią

Dział Wsparcia Zarządzania Siecią​
Ul. Bielańska 12
00-085 Warszawa
Tel. 24 256 61 69
e-mail:

NASZE MARKI