Zobacz także:
Przewoźnik

Informujemy, że każdy Przewoźnik świadczący usługi transportowe dla hurtowych klientów 
PKN ORLEN S.A. musi zawrzeć Porozumienie na korzystanie z samoobsługowego systemu odbioru produktów na terminalach.

Aby dopełnić formalności należy wydrukować dokument Porozumienia w dwóch egzemplarzach, podpisać i odesłać na adres podany w zakładce „Kontakty” oraz zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Porozumienia. Prosimy również o przesłanie skanu porozumienia na adres: cbok@orlen.pl.

Do Porozumienia należy dołączyć czytelnie wypełnione i podpisane Wnioski o wydanie Karty Kierowcy i Pojazdu ( druki do pobrania po prawej stronie ekranu). Wjazd na teren terminali oraz załadunek produktów możliwy jest wyłącznie przy użyciu aktywnych Kart Kierowcy i Kart Pojazdów.

Druk Porozumienia oraz Ogólne Warunki Porozumienia znajdują się poniżej.

 
 
​​​​

NASZE MARKI