Zobacz także:
Samoobsługowy odbiór produktów

Samoobsługa to system informatyczny pozwalający Klientom na samodzielne planowanie odbiorów zakupionych produktów oraz umożliwiający Przewoźnikom samoobsługowy odbiór produktów przy użyciu kart magnetycznych na terenie terminali.

Usługa jest dostępna bezpłatnie po podpisaniu Umowy lub Porozumienia z PKN ORLEN S.A.

NASZE MARKI