Co nas napędza

Potrzeba rozwoju

Poszukiwanie inspiracji i inspirowanie innych

Wymiana wiedzy i dobrych praktyk

Ciągłe doskonalenie

Wyzwania i cele

CELE SZKOLENIOWE KONCENTRUJĄ SIĘ NA KLUCZOWYCH OBSZARACH:

  • Współpraca
  • Profesjonalizm
  • Innowacyjność

Przedstawiciele Grupy ORLEN działają w wielu polskich i międzynarodowych organizacjach biznesowych i branżowych.

Przynależność do licznych środowisk branżowych i naukowych daje nam możliwość pozyskania wiedzy, bieżącego dostępu do informacji na temat projektów, aktów normatywnych dotyczących sektora rafineryjno-petrochemicznego na rynku polskim i europejskim, dostępu do zagranicznych wyników badań i rozwiązań technicznych, a także możliwość dzielenia się wiedzą i pozyskiwania nowych doświadczeń. We współpracy z czołowymi światowymi ośrodkami analitycznymi i badawczymi prowadzimy regularne analizy rynkowe i śledzimy przełomowe technologie.

Rozwiń

Jednym z mierników profesjonalizmu naszej organizacji jest podejście do rozwoju wiedzy i umiejętności pracowników. U podstaw naszej skuteczności biznesowej leży promowanie wśród managerów postawy aktywnego zaangażowania w rozwój kompetencji podległych zespołów. Jednocześnie dbamy o to, aby kryteria które wyznaczają kierunki naszej polityki szkoleniowej, wynikały bezpośrednio z priorytetów strategii biznesowej.Wspieramy rozwój kompetencji zawodowych pracowników korzystając z najlepszych rynkowych praktyk, różnorodnych form i narzędzi. Organizujemy szkolenia i warsztaty, poszerzamy wiedzę o rynku poprzez udział w konferencjach i wydarzeniach branżowych, stosujemy narzędzia coachingowe. Promujemy kulturę bezpieczeństwa pracy, prowadząc projekty edukacyjne i szkolenia obligatoryjne.

Praca w organizacji działającej na kilku międzynarodowych rynkach wiąże się z kształceniem umiejętności językowych, do czego nasi pracownicy także są zachęcani.

Rozwiń

Poszerzamy wiedzę i rozwijamy umiejętności naszych zespołów dając miejsce dla realizacji projektów związanych z wdrażaniem innowacji wewnętrznych. Dotyczą one najczęściej usprawnienia procesów technologicznych lub organizacyjnych, a portfel projektów badawczo-rozwojowych wykorzystuje możliwości kompetencyjne całej Grupy ORLEN.Realizujemy również projekty mające na celu współpracę w ramach zewnętrznego ekosystemu innowacji poprzez wykorzystanie specjalnych narzędzi takich jak Akcelerator, Crowdsourcing, Innovation Lab.

Rozwiń

Czerpiemy z najlepszych rynkowych praktyk

01

Konferencje i szkolenia

02

Metody warsztatowe

03

Wewnętrzna wymiana wiedzy

04

Szkolenia językowe

ROZWÓJ I KARIERA W ZESPOLE

Michał, Mistrz Procesów Produkcyjnych

Cenię sobie możliwość doskonalenia się w dziedzinie, która mnie interesuje. Jestem spokojny o swoją przyszłość.

Moja praca polega na zapewnieniu ciągłości pracy instalacji przerobu ropy. Kieruję pracą zespołu, odpowiadam za zapewnienie bezpieczeństwa oraz wymaganych parametrów i wydajności procesu. Od początku pracy w ORLENIE w 2010 roku zaangażowałem się maksymalnie w naukę, zaowocowało to zdobyciem doświadczenia we wszystkich sekcjach instalacji. Doceniam możliwość pracy w zespole, w którym każdy dużo uczy się poprzez wymianę doświadczeń. Ważne jest to, że mam ogromną pewność co do kierunku w jakim podąża firma, że jest w czołówce dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Rozwiń

ROZWÓJ I KARIERA W ZESPOLE

Krzysztof, Mistrz Procesów Produkcyjnych

Praca w Koncernie daje mi dużo satysfakcji i zadowolenia, ponieważ firma rozwija się w szybkim tempie, zdobywa rynki zbytu na produkty paliwowe i olejowe w Europie i na całym świecie, jest prężna i wiarygodna.

Jestem związany z ORLENEM od 1986 roku. Pracuję w strukturach nadzoru na stanowisku Mistrza Procesów Produkcyjnych. Moim głównym zadaniem jest stały nadzór nad procesem technologicznym przy produkcji olei bazowych. Kluczowa jest tu rzetelność, sumienność i bezpieczeństwo oraz ścisła kontrola nad utrzymaniem parametrów jakościowych i ilościowych. W zespole mamy do siebie zaufanie, jesteśmy lojalni i uczciwi wobec siebie. Mam poczucie bezpieczeństwa i wiem, że w sytuacjach awaryjnych mogę liczyć na innych.

Rozwiń

ROZWÓJ I KARIERA W ZESPOLE

Monika, Kierownik Projektu

Widzę silną markę i solidnego pracodawcę, który zapewnia bardzo dobre warunki zatrudnienia i możliwość rozwoju zawodowego.

Zajmuję się tematyką zarządzania projektami i rozwijaniem standardów projektowych. Moja misja polega na wdrażaniu kultury zarządzania projektami. Zarządzanie projektami jest moją prawdziwą pasją. Prowadzę wewnętrzne szkolenia, buduję społeczność projektową. Organizuję kolejne edycje wewnętrznej konferencji Project Management & Innovation Day. Promuję dobre praktyki projektowe i rozwijam programy szkoleniowe w ramach Project Excellence Center. Mam też możliwość angażowania się w międzyobszarowe działania przez wewnętrzny Rynek Szans.

Rozwiń

ROZWÓJ I KARIERA W ZESPOLE

Malwina, Kierownik Projektu

Wiem, że to był dobry wybór! W mojej pracy nie ma miejsca na nudę, a każdy dzień przynosi okazję do kreatywnych działań i rozwoju.

Zajmuję się tematami związanymi z hurtowym handlem energią elektryczną. Pod tym pojęciem kryje się zarówno trading jak i przygotowywanie analiz, budowanie strategii, praca nad poszerzeniem obszaru i zakresu działalności firmy na rynki zagraniczne. W trakcie pracy w PKN ORLEN przeszłam przez niemal wszystkie szczeble kariery od młodszego referenta do kierownika projektu. Cieszę się, że mogę pracować nad innowacyjnymi i istotnymi tematami i mam możliwość współpracy z najlepszymi w tej branży.

Rozwiń

ROZWÓJ I KARIERA W ZESPOLE

Anna, Młodszy specjalista

Zajmuję się tym, co sprawia mi radość. Czuję satysfakcję, że mogę być częścią innowacyjnej firmy.

Moja przygoda z PKN ORLEN rozpoczęła się w 2015 roku, gdy zostałam asystentką w Biurze Rozwoju i Technologii. Przy wsparciu firmy ukończyłam studia podyplomowe związane z przerobem ropy naftowej i zakwalifikowałam się do programu zarządzania projektami, który kończy się międzynarodowym egzaminem i certyfikatem. A czym zajmuję się teraz? Pełnię rolę kierownika projektu w Wydziale Badań i Rozwoju Nowych Technologii i prowadzę jeden z najbardziej innowacyjnych projektów w Koncernie.

Rozwiń

NASZE MARKI