Zobacz także:
ORLEN w Polsce
Grupa ORLEN jest zdecydowanym liderem na rynku paliwowym w Europie Centralnej dysponującym siecią 2 679 stacji paliw działających w segmencie Premium i ekonomicznym. W Polsce stacje paliw działają pod marką ORLEN w segmencie Premium oraz BLISKA w segmencie ekonomicznym, w Republice Czeskiej odpowiednio pod marką Benzina Plus i Benzina, natomiast na Litwie pod markami ORLEN i Ventus. Na rynku niemieckim stacje paliw funkcjonują głównie w segmencie ekonomicznym pod marką STAR, a uzupełnieniem sieci jest kilkanaście stacji przymarketowych Famila.

Grupa ORLEN na rynku polskim na koniec 2015 roku dysponowała siecią 1 749 stacji paliw. Realizowany program inwestycyjny ukierunkowany był na budowę nowych stacji paliw oraz obiektów autostradowych, modernizację istniejących obiektów i rebranding stacji BLISKA na ORLEN. W dalszym ciągu koncentrowano się na rozwoju oferty gastronomicznej i nowych formatów sklepowych. Korporacyjne programy flotowe i lojalnościowe przyczyniły się do umocnienia pozycji lidera rynkowego oraz zwiększenia łącznego wolumenu sprzedanych paliw o 3,8% (r/r).

Kontynuowana rozbudowa systemu drogowego w Polsce stwarza możliwość rozwoju sieci o tzw. Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) zlokalizowane przy autostradach i drogach ekspresowych. Na koniec 2015 roku na rynku polskim funkcjonowały 69 MOP’y, z czego 27 (39,1%) należało do Grupy ORLEN. W trakcie przygotowania do realizacji znajdują się 4 obiekty tego typu.


NASZE MARKI