Zobacz także:
Dobroczynność
Realizując "Politykę dobroczynności" PKN ORLEN S.A. pragnie jak najlepiej wywiązywać się z roli odpowiedzialnego pracodawcy, członka społeczności, dobrego sąsiada. Stanowi ona zatem istotny element społecznej...​​​​​
Fundacja ORLEN – była jedną z pierwszych na polskim rynku fundacji korporacyjnych. Powołana została przez PKN ORLEN w 2001 roku. Najważniejszym programem Fundacji jest wszechstronna...
Wolontariat Pracowniczy PKN ORLEN jest jednym z programów służących realizacji polityki odpowiedzialnego biznesu PKN ORLEN. Wolontariat Pracowniczy ORLEN powstał w 2004 roku jako wspólna inicjatywa pracowników...
Fundacja „ORLEN” wraz ze swoim fundatorem spółką PKN ORLEN po raz kolejny przekaże środki finansowe na zakup sprzętu dla Zawodowych i Ochotniczych jednostek Straży Pożarnych. Szczegóły na temat programu można znaleźć na stronie Fundacji...
W celu ubiegania się o wsparcie prosimy o wypełnienie wniosków.

NASZE MARKI