Zobacz także:
Dobroczynność
Realizując "Politykę dobroczynności" PKN ORLEN S.A. pragnie jak najlepiej wywiązywać się z roli odpowiedzialnego pracodawcy, członka społeczności, dobrego sąsiada. Stanowi ona zatem istotny element społecznej...​​​
Fundacja ORLEN – DAR SERCA była jedną z pierwszych na polskim rynku fundacji korporacyjnych. Powołana została przez PKN ORLEN w 2001 roku. Najważniejszym programem Fundacji jest wszechstronna...
Wolontariat Pracowniczy PKN ORLEN jest jednym z programów służących realizacji polityki odpowiedzialnego biznesu PKN ORLEN. Wolontariat Pracowniczy ORLEN powstał w 2004 roku jako wspólna inicjatywa pracowników...
Ochrona zdrowia i życia to przedmiot szczególnej troski PKN ORLEN. Celem realizowanego od 2000 r. programu jest poprawa szeroko rozumianego bezpieczeństwa, kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań oraz wyrażenie uznania...
W celu ubiegania się o wsparcie prosimy o wypełnienie wniosków.

NASZE MARKI