Zobacz także:
Szkolenia
W spółce realizowane są szkolenia informacyjne o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia występujących na terenie PKN ORLEN S.A., dedykowane pracownikom firm zewnętrznych.

Szkolenia z zagrożeń występujących na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w Płocku i Zakładu PTA we Włocławku, Zakładu CCGT we Włocławku

W związku z działaniami w celu ograniczenia ryzyka zarażenia koronawirusem, zmienimy tryb szkolenia dla wykonawców zewnętrznych, zgodnie z komunikatem Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Do pobrania

Komunikat nr 3/PB/2020

Informacja o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia oraz ochrony ppoż. dla pracowników firm zewnętrznych, wykonujących prace na terenie PKN ORLEN S.A

Information on hazard to safety and health and on fire protection for employees of external comapanies

Oświadczenie

Szkolenia dla osób wykonujących prace na terenie Terminali Paliw i Stacji Paliw

Szkolenia dla osób wykonujących prace na terenie Terminali Paliw PKN ORLEN S.A., które zlokalizowane są poza Zakładem Produkcyjnym w Płocku oraz dla osób wykonujących prace na terenie stacji paliw ustalane są z pracownikami ORLEN Eko Sp. z o.o. - kontakt pod linkiem: https://www.orleneko.pl/PL/Kontakt/Strony/Regionalne-Zespoły-Prewencji.aspx

Informacja o zagrozeniach dla Terminali Paliw PKN ORLEN SA.pdfInformacja o zagrożeniach dla Terminali Paliw PKN ORLEN S.A.

Szkolenia dla kierowców autocystern

Szkolenia dla kierowców przeprowadzane są za pośrednictwem „kiosków multimedialnych” znajdujących się na terenie spółki.

Karty BezpieczeństwaCentrum szkoleniowe.

Centrum Szkoleniowe

W obszarze PKN ORLEN S.A. funkcjonuje Centrum Szkoleniowe dedykowane pracownikom firm zewnętrznych, realizujących prace na terenie zakładów produkcyjnych spółki. W jego ramach przeprowadzana jest weryfikacja wiedzy teoretycznej i praktycznej pracowników.
Szkolenie i weryfikacja wiedzy teoretycznej realizowane jest w następujących dziedzinach: BHP, branża mechaniczna, branża elektryczna oraz zagrożenia lokalne występujące na terenie instalacji produkcyjnych PKN
Centrum szkoleniowe.
ORLEN S.A. Wiedza pracowników sprawdzana jest w zakresie m.in. ogólnych zasad i praktyk prowadzenia prac w reżimie remontowym, obowiązujących standardów BHP, podstawowych zagrożeń występujących na terenie instalacji, rodzajów stosowanych środków ochrony indywidualnej oraz narzędzi pracy.
W związku z działaniami w celu ograniczenia ryzyka zarażenia koronawirusem realizacja szkoleń w Centrum Szkoleniowym zostaje wstrzymana.

NASZE MARKI