Zobacz także:
Byli pracownicy
Firma oferuje szeroki pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
Wysokość świadczeń oraz zasady ich przyznawania określa Regulamin Zakładowej Działalności Socjalnej.
Byli pracownicy mogą otrzymać:
 • ​Dofinansowanie do:
  wypoczynku lub leczenia sanatoryjnego
  wypoczynku dzieci i młodzieży
  wyprawki szkolnej
 • Upominki świąteczne dla dzieci – karty przedpłacone
 • Dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym niepełnosprawnego dziecka razem z opiekunem 
 • Zwrotne pożyczki na cele mieszkaniowe
W trudnej sytuacji rodzinnej lub w przypadku choroby byłego pracownika lub najbliższego członka rodziny istnieje możliwość wnioskowania o bezzwrotną zapomogę.

Do pobrania:

Wyciąg z RegulaminuWyciąg z Regulaminu.pdf
ZFSS_Wnioski.zipWnioski

W 14 miastach w Polsce działają Rady Klubu Seniora, zrzeszające i integrujące środowisko byłych pracowników PKN ORLEN i Spółek, z którymi podpisana jest umowa o wspólnej działalności socjalnej.

Rady Klubu w ramach przyznanych środków i zgodnie z Rocznym Planem Pracy oraz obowiązującym Regulaminem organizują: 
 • spotkania kulturalno-oświatowe
 • wycieczki
Wykaz działających Rad Klubów Seniora:
 1. ​Białystok – tel. 605-199-789,
 2. Gdańsk – tel. 605-199-822,
 3. Katowice, Kędzierzyn-Koźle – tel. 605-198-608,
 4. Kielce – tel. 605-199-228,
 5. Kraków – tel. 605-198-455,
 6. Lublin – tel. 605-192-076,
 7. Łódź – tel. 605-198-151,
 8. Płock – tel. 605-192-215,
 9. Poznań – tel. 605-198-589,
 10. Rzeszów – tel. 605-198-234,
 11. Słupsk – tel. 605-199-796,
 12. Szczecin – tel. 605-198-600,
 13. Włocławek – tel. 605-199-754
 14. Warszawa – tel. 605-199-795.
Wszelkich informacji związanych z Funduszem udzielają:

NASZE MARKI