Zobacz także:
Oferta Grupy ORLEN

Zapraszamy do zapoznania się z kompletną ofertą handlową spółek z Grupy Kapitałowej ORLEN. Po wybraniu interesującej Państwa pozycji nastąpi przekierowanie do strony internetowej spółki, w ofercie której znajduje się poszukiwany produkt lub usługa. Na każdej z docelowych witryn prezentujemy aktualny, szczegółowy opis oferty wraz z niezbędnymi danymi kontaktowymi do specjalistów, którzy udzielą Państwu wyczerpujących informacji.

Wybierz produkt
Wybierz usługę
Hurtowa sprzedaż paliw (PKN ORLEN)
Internetowa obsługa sprzedaży paliw
Hurtowa sprzedaż paliw (ORLEN Paliwa)
Sprzedaż hurtowa gazu płynnego
Dostawy paliw żeglugowych (bunkrowanie)
Dostawy autogazu (LPG)
Analiza produktów naftowych
Odsiarczanie produktów naftowych
Samochodowy transport paliw i chemii
Magazynowanie i logistyka paliw silnikowych
Przewozy kolejowe i ekspedycja
Serwis stacji paliw
Serwis baz paliwowych
Power Service - specjalistyczny serwis olejowy
Budowa stacji LPG
Instalacje przemysłowe na gaz płynny
Serwis i czyszczenie taboru kolejowego
Czyszczenie akwenów portowych
Czyszczenie separatorów olejowych
Odbiór odpadów i wód zaolejonych ze statków
Termiczne przekształcanie odpadów
Regeneracja Olejów Odpadowych
Zbiórka olejów odpadowych
Zagospodarowywanie odpadów
Analizy z zakresu ochrony środowiska
Ochrona środowiska
Monitoring środowiska
Remonty dmuchaw i wentylatorów
Remonty i modernizacja sprężarek
Remonty turbin parowych
Remonty pomp
Remonty przekładni
Remonty granulatów, mieszadeł i wirówek
Remonty urządzeń dźwignicowych
Remonty urządzeń dla stacji paliw
Dostawa i serwis elektryki
Dostawa i serwis urządzeń klimatyzacyjnych
Dostawa i sewis urządzeń analityki przemysłowej
Serwis aparatury pomiarowej i regulacyjnej
Przemysłowe systemy sterowania DCS/ESD
Systemy bezpieczeństwa technicznego
Projektowanie obiektów i rozwiązań przemysłowych
Serwis sprzętu ratowniczo-gaśniczego
Analiza środowiska na stanowiskach pracy
BHP i p.poż
Legalizacja odmierzaczy paliw i LPG
Wzorcowanie sond pomiarowych
Systemy monitorowania zbiorników paliw
Kontrola transportu paliw
Systemy zabezpieczeń technicznych
Konwojowanie majątku
Ochrona fizyczna
Badania antypodsłuchowe
Szkolenia
Szkoły językowe
Doradztwo personalne i konsulting
Pozyskiwanie funduszy UE
Powierzchnie szkoleniowo-konferencyjne
Wynajem powierzchni biurowych
Tereny inwestycyjne
Obsługa rachunkowo-księgowa
Obsługa wynagrodzeń
Obsługa inwentaryzacji
Zarządzanie nieruchomościami
Catering & gastronomia
Usługi medyczne
Wyważanie dynamiczne elementów wirujących
Regeneracja uszczelnień mechanicznych, zaworów sprężarek tłokowych, łożysk ślizgowych i drągów tłokowych
Osiowanie laserowe maszyn
Inżynieria odwrotna - skanowanie laserowe części maszyn
Montaż kompletnych rotorów wraz z wyważaniem dynamicznym oraz odwirowaniem wytrzymałościowym
Regeneracja czopów
Obróbka termiczna elementów maszyn
Wykonywanie nowych łożysk ślizgowych
Czyszczenie komorą ekologiczną (typ CABILUX PC-CL 643)
Mycie ręczne komorą ekologiczną (typ: KM-3000)
Dostawa i serwis automatyki
Remonty, kalibracja i legalizacja wag
Izotopy
Remonty instalacji chemicznych, petrochemicznych i rafineryjnych
Budowa i modernizacja instalacji przemysłowych
Remont kolumn, wymienników, filtrów
Remonty i utrzymanie ruchu instalacji technologicznych
Obróbka skrawaniem
Regeneracja armatury
Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych
Budowa i modernizacja w formule EPC instalacji technologicznych
Budowa i remonty aparatów chemicznych
Konfekcjonowanie i logistyka nawozów, PCW, PTA
Kontrola jakości remontów i modernizacji instalacji technologicznych

NASZE MARKI